Moravská galerie v Brně - červenec a srpen 2015

www.moravska-galerie.cz
telefon: +420 532 169 111
fax: +420 532 169 181
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktuální výstavy

14/7/2015 - 20/9/2015
Lidová keramika ze sbírky Moravské galerie v Brně
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum (Podesta)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

lidovakeramikaLidová keramika dodnes podává podivuhodně živý obraz rozmanitosti a řemeslné zručnosti svých dávných tvůrců. Produkci lidových džbánkařů Moravy a západního Slovenska zastupují ve sbírce MG nádoby běžné denní potřeby, ale také originální figurální práce. Nejstarší výrobky spadají do druhé půle 18. století a končí u lidových projevů počátku 20. století.


26/6/2015 - 1/11/2015
Modfolk. Modernita v lidovém. Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM
Budova: Jurkovičova vila
Otevírací doba: Út-Ne: 10-12 h, 12.30-18 h, Po: zavřeno.

modfolkExkluzivně pro prostory Jurkovičovy vily vznikne výstava oděvních modelů módní návrhářky Liběny Rochové, jejího asistenta Vojtěcha Novotného a studentů z ateliéru designu oděvu a obuvi pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Koncepce navrhovaných oděvů budou vycházet ze střihové jednoduchosti, praktického řešení, konstruktivních principů obsažených v lidovém oděvu, ale i v lidovém stavitelství a řemeslech. Součástí výstavy budou módní fotografie oděvů.


25/6/2015 - 1/11/2015
DESIGN.LIVE! Daniel Piršč
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

pirscDesignér Daniel Piršč patří k renomovaným osobnostem současné domácí i zahraniční scény.

Od roku 2005 provozuje autorský ateliér Studio Pirsc Porcelain v Mikulově zaměřený na malosériovou produkci porcelánu i individuální realizace. Ve své tvorbě propojuje tradiční křehký materiál s funkčním, jednoduchým a nevšedním řešením. V rámci přehlídky Design.Live! bude možné zakoupit některá z jeho děl v prodejně Uměleckoprůmyslového muzea.


5/6/2015 - 13/9/2015
Miroslav Tichý: Ženy a ženy
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum (Camera)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

miroslavTichýMiroslav Tichý je monotématický, jeho tvůrčí život vyplnila téměř bezezbytku žena. Není však umělcem jednoho média, jak by se po úspěších, které doma i ve světě slaví jeho fotografie, mohlo zdát. V Tichého soukromém světě, měly vedle fotografování důležité místo i malba, kresba a grafika.Fotografie ovšem poutala více pozornosti schopností přesvědčivěji navodit atmosféru napětí mezi voyeurstvím a platoničností, které podmalovávají autorovu legendu. Tichý byl čistou bytostí, jeho fyzickou ani dušení klausurou žena fakticky nikdy neprošla. Jak tedy rozumět jeho postoji? Je to metoda? Je to obsese? V opakovaných návratech či projevech probíhajících v cyklech, je něco, co člověka bytostně zasahuje. V každém případě pro životní filozofii moderní společnosti je tento fenomén poněkud matoucí tím, že zabydluje pod jednou střechou nekonečný potenciál a statičnost. Vzniká tak klasické dilema, jde-li o posun kupředu nebo rotaci v kruhu, následované otázkou, je-li to dobře nebo špatně.Určitou výhodou umělců Tichého ražby je, že jsou řešení těchto abstraktních hádanek ušetřeni. Tvoří, protože to potřebují... Ale i to je možná jen uměnovědná spekulace dávající zbytečně silný důraz na psychologickou stránku věci.


2/6/2015 - 1/11/2015
Privátní Josef Hoffmann
Budova: Rodný dům Josefa Hoffmanna
Otevírací doba: denně: 10-17 h

josefHoffmannVýstava představí předměty, které v minulosti vlastnil Josef Hoffmann a vybavil jimi svůj rodný dům v Brtnici. V centru pozornosti budou kusy z produkce Wiener Werkstätte, lidové výšivky a osobní fotografie. Zároveň výstava představí tvorbu současných designérů a jejich privátní bytí. Podnětným vstupem do soukromí Josefa Hoffmanna je jeho autobiografie, která byla připravena stejně jako výstava v rámci spolupráce mezi Moravskou galerií v Brně a MAK - Rakouským muzeem užitého a současného umění ve Vídni.


29/5/2015 - 16/8/2015
Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce
Budova: Pražákův palác
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

vaclavStratilVloni se Václav Stratil stal laureátem Ceny Michala Ranného, udělované Společností přátel Moravské galerie a Moravskou galerií v Brně etablovaným představitelům českého výtvarného umění s přihlédnutím k jejich vlivu na mladší generace. V případě Václava Stratila navíc ocenila autora s přímým vztahem k brněnskému kulturnímu prostředí. VýstavaNedělám nic a jiné práceje proto příležitostí přiblížit dílo autora se svébytným postavením v rámci současného českého výtvarného umění a zároveň významně ovlivňujícího klima lokální umělecké scény posledních dvou desetiletí.

Stratil přišel do Brna v roce 1998 za základě nabídky pedagogické pozice na Fakultě výtvarných umění VUT. Intenzivní komunikace se studenty zanechala stopy v poetice několika generacích mladých umělců a zároveň přispěla k transformaci Stratilových vlastních uměleckých východisek. V průběhu takzvaného "brněnské období" plynule navázal na práci z 90. let a obohatil ji o nová témata, obsahy a výrazy. Transformativní roli sehrál objev barevných pastelek coby výtvarného prostředku po roce 2002, jež Stratila vedl k uvažování o nedogmatičnosti, spontaneitě a komunikativnosti dětského výtvarného projevu. Charakteristickým rysem "brněnského období" se tak postupem času stal důraz na svobodný pohyb znakovými a symbolickými systémy, dadaistická hravost, humor, významová ambivalence a zhodnocování spontánních podnětů.

V základních obrysech se ale ani v letech 1998-2015 Stratilova tvorba nevymyká zkušenostem z předchozích období. Jejím hlavním těžištěm zůstalo pozorování sebe sama coby "nejdostupnějšího" lidského subjektu. Velký význam je přitom přikládán ponoru do tvůrčího procesu a různé způsoby prožívání času a práce.


15/5/2015 - 27/9/2015
Horizonty modernismu – Zdeněk Rossmann (1905-1984)
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum
Otevírací doba: St-Ne: 10-18h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

horizontymodernismuMonografická výstava Zdeňka Rossmanna (1905-1984), významného představitele české modernistické architektury, scénografie, výstavnictví a grafického designu v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně představí Rossmannovy práce z meziválečného období a výběr z jeho pozdního díla po roce 1945.

V současné době je Zdeněk Rossmann i přes svůj mezinárodní věhlas známý hlavně historikům umění, zaměřeným na grafický design. Cílem současné výstavy je zaplnit tuto neznalost ukázkami širokého výběru Rossmannových prací, které dokumentují význam jeho postavení v české meziválečné avantgardě, stejně jako jeho důležité místo v mezinárodní síti modernistických grafických designérů. Výstavní projekt prezentuje oblasti Rossmannovy nejvýraznější práce ve scénografii, architektuře, typografii, plakátové tvorbě a knižním designu, a nabídne tak divákovi zasvěcený přehled o překvapivé šíři spektra médií, jimiž se tento modernistický designér zabýval.


15/5/2015 - 27/9/2015
Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum (Respirium)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

veciaslovaVýstava sleduje dynamický vývoj uměleckého průmyslu, užitého umění a designu v letech 1870-1970.

Prostřednictvím ikonických muzejních artefaktů stejně jako obyčejných užitkových předmětů reflektuje nejen rychle se střídající módy a formální styly, ale rovněž proměny společnosti a životního stylu.

Pro umělecký průmysl konce 19. století je charakteristický vyšívaný dekorativní vějíř, kniha s koženou ražbou a intarzovaná skříň, pro užité umění modernismu efektivně uspořádaná kuchyně a jednoduchý typový nábytek, pro poválečný design televize nebo tranzistorové rádio.