Moravská galerie v Brně - květen 2014

www.moravska-galerie.cz
telefon: +420 532 169 111
fax: +420 532 169 181
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktuální výstavy

27/3/2014 - 1/6/2014
Martin Vongrej: 2014
Budova: Pražákův palác
Otevírací doba: St-Ne: 10-18h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.
Vstupné: vstup volný

vongrejMartin Vongrej (* 1986) má za sebou účast na významné mezinárodní přehlídce Manifesta (2010) a v loňském roce se stal finalistou prestižní Ceny Oskára Čepana. Jeho tvorba spočívá ve vytváření komplexních instalací zabývajících se problematikou lidského vědomí a vnímání.

Aktuální výstava prověřuje fundamentální vizuální principy, které paradoxně odkazují na to, co není viditelné.


14/3/2014 - 25/5/2014
Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách
Budova: Pražákův palác
Otevírací doba: St-Ne: 10-18h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.
Vstupné: 80/40 Kč

friedrichohmannFriedrich Ohmann patřil k nejvýznamnějším středoevropským architektům v době kolem roku 1900 a jeho četná díla jsou rozeseta na ose mezi Splitem a Magdeburgem. V letech 1899-1907 vedl dostavbu císařského sídla ve Vídni a od roku 1904 byl profesorem architektury na tamní Akademii výtvarných umění. Přestože zaujímal významné společenské pozice, těšil se pověsti moderního umělce.

Výstava se koná ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze.

Výstava vznikla jako součást projektu aplikovaného výzkumu Katedry teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze „Umění, architektura, design a národní identita“, který podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity.


13/3/2014 - 1/6/2014
DESIGN.LIVE! Jaroslav Juřica
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum (stálá expozice)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.
Vstupné: vstup volný

jaroslavjuricaMladý designér se svojí progresivní tvorbou již vřadil mezi renomovaná jména současné domácí i zahraniční scény. K jeho realizacím náleží mimo jiné ikonická židle 002 pro firmu Ton nebo němý sluha Mr. Zak pro společnost Finezza Design. Ve své tvorbě dokázal funkčně propojit tradiční sochařské školení s principy produktového designu, jeho práce se vyznačují konstrukční jednoduchostí a precizně zpracovaným detailem. Žije a pracuje v Brně. V rámci přehlídky Design.Live! bude možné zakoupit některá z děl Jaroslava Juřici v prodejně Uměleckoprůmyslového muzea.


6/3/2014 - 12/10/2014
Dětské křticí soupravy
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum (podesta)krticisoupravy
Otevírací doba: St-Ne: 10-18h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.
Vstupné: vstup volný

Křest byl jedním z nejdůležitějších rituálů, symbolicky smýval tzv. dědičný hřích. Kromě dárku od kmotrů dostávalo dítě ke křtu také speciální oblečení - křticí soupravičku, jejíž součásti často plnily určité obřadní a ochranné funkce. Křticí souprava sestávala z košilky, čepečku (karkulky), kabátku, zavinovačky a peřinky, vínku, povijanu, křticí pokrývky a šátku.


7/2/2014 - 18/5/2014
Někdy v sukni. Umění 90. let
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum (stálá expozice)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.
Vstupné: 80/40 Kč, rodinné 150 Kč, skupinové 30 Kč/os.

bozenaVýstava představí tvorbu žen umělkyň, které se prosadily v devadesátých letech minulého století. Symptomatické je, že většina těchto umělkyň nevyužívá malířské techniky. V jejich práci jsou zřetelné dvě dominantní tendence, a to je buď konceptuální práce s objektem a instalací (jakési nové sochařství), nebo práce s různými typy technického obrazu (digitální i klasická černobílá fotografie, videoprojekce). Pro obě tendence je
typické používání nových materiálů, často vzatých přímo z obyčejného života, a prozkoumávání témat, která se váží k sociálním strukturám, k naší každodennosti a reflexi vlastní identity. Setkáme se s tvorbou Mileny Dopitové, Veroniky Bromové, Markéty Othové, Kateřiny Vincourové, Lenky Klodové nebo Aleny Kotzmannové.


27/9/2013 - 18/5/2014
VOLIÉRA No. 1. Oděvní silueta v současné české módní tvorbě
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum (Camera + Respirium / 1. patro)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno
Vstupné: 40 Kč

siluetaPrvní výstavní projekt Voliéry představí práce současných českých módních designérů a jejich pohled na ztvárnění oděvní siluety. Výstava přinese reflexi shrnující současné tendence směřování českého oděvního designu a podobu oděvní siluety dnes.

Voliéra No. 1 představí autorskou tvorbu začínajících módních designérů i renomovaná jména domácí oděvní tvorby - Hanu Frišonsovou, Martina Havla, Zdenku Imreczeovou, Pavla Ivančice, Jindru Jansovou, Petru Kafka, Ivanu Kaňovskou, Libora Komosného, Lucii Královou, Zuzanu Kubíčkovou, Denisu Novou, Petru Pluháčkovou, Jakuba Polanku, Radku Sirkovou a Annu Tuškovou (Chatty), Antonína Šimona, Lenku Štěpánkovou, Viktorii Vittori a Hanu Zárubovou.


 3/9/2013 - 3/9/2014
Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží
Budova: Místodržitelský palác, Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum a Bedřichovice

Netypická výstava Kateřiny Šedé v Moravské galerii v Brně je součástí pětiletého projektu, kterým se autorka snaží vytvořit v obci novou podobu svátku. Projekt byl zahájen před dvěma lety (3. 9. 2011) v londýnské Tate Modern pod názvem From Morning Till Night / Od nevidím do nevidím.

Výstava Bedřichovice nad Temží v Moravské galerii v Brně svým časovým vymezením od 3. 9. 2013 do 3. 9. 2014 sleduje podrobně jednu z částí projektu v přímém přenosu (přeměna náměstí v Bedřichovicích). Galerie, pověřena novou funkcí, se stává rozcestníkem směrujícím diváky do středu tvůrčího dění.


17/5/2013 - 26/10/2014
Holland_retro_style: Nizozemské malířství zlatého věku jako zdroj inspirace umění 19. století
Budova: Místodržitelský palác (Kabinet)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h., Čt: 10-19 h., Po, Út: zavřeno
Vstupné: vstup volný

holandVýstava doplňuje expozici starého umění o vybraná díla nizozemských malířů 17. století (Simon de Vlieger, Jan Abrahamsz Beerstraaten, Anthonie Palamedesz ad.). Ta jsou zároveň konfrontována s obrazy malířů 19. století (Florent Willems, Remi van Haanen, Josef Carl Berthold Püttner ad.), vytvořenými ve zjevné návaznosti na tvorbu obdivovaných barokních vzorů. Představené práce ze sbírek Moravské galerie v Brně ukazují, jak k určitým žánrům přistupovali umělci, jejichž životy od sebe dělí propast dvou staletí. Přes často přímou tematickou i formální návaznost nelze k mladším dílům přistupovat jen jako k pouhým napodobeninám prací nizozemských mistrů "zlatého věku". V jejich individuálním rukopise můžeme většinou pod nánosem dobového historismu rozeznat jak přitakání novým technologickým možnostem 19. století, tak jisté zárodky modernity.