VUT- nakladatelství Vutium

Hudební lahůdky - červen 2017

tel.: +420 606 222 416
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
web: www.hudebnilahudky.cz
facebook: https://www.facebook.com/hudebnilahudky

Hudební lahůdky, z.s., je profesionálním uskupením lidí, kteří spojili své síly za účelem obohacení kulturní nabídky v České republice především v oblasti staré hudby. Jsou mezi námi jak hudebníci věnující se staré hudbě na profesionální úrovni, tak hudební pedagogové a také lidé, kteří mají starou hudbu rádi a buďto ji aktivně provozují nebo jsou aktivními a zaujatými posluchači a chtějí pomáhat při realizaci skvělých hudebních zážitků. Cílem činnosti spolku je seznamování veřejnosti s hudební historií prostřednictvím koncertů, workshopů a dětských pořadů specializovaných zejména na starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci. Mezi hlavními projekty HUDEBNÍCH LAHŮDEK je třeba zmínit zejména stejnojmenný cyklus koncertů staré hudby, divadelní, taneční a operní produkce (např. Didone abbandonata, E. M. – Slzy Eliny Makropulos), Letní festival staré hudby, edukační koncerty pro děti (Hudební bonbónky), mistrovské kurzy, workshopy, doprovodné akce k výstavám s hudební tematikou a nejrůznější popularizační akce pro veřejnost.

Hudební archeologie 5: Zahrada hudebních potěšení
Archeologická základna v Mikulčicích-Trapíkově
10. 6. 2017 v 17.00 hodin

HL hudebniarcheologieJste srdečně zváni na další komponované odpoledne propojující hudbu a archeologii Zahrada hudebních potěšení. Hostem večera bude zpěvačka ze země tulipánů Laila Cathleen Neumann, která přinese příběhy rostlin zhudebněné autory anglické, německé a italské renesance a baroka. Současně bude představena nová publikace z produkce Archeologického ústavu, monografie Michaely Látkové „The Archaeobotany of Mikulčice. Food Supply to the Early Medieval Stronghold“. Kniha je věnována problematice zemědělské výroby v prostoru mikulčické sídelní aglomerace v 9. století.

Součástí komponovaného odpoledne bude i program pro děti (a rodiče) Zahradní archeologie s prohlídkou archeobotanické laboratoře, bylinné zahrady v atriu základny a programem na téma květomluvy. Program Zahradní archeologie začne ve 15.00 hod., koncert v 17.00.

Více na: www.hudebnilahudky.cz


Orlando de Lassus: Lagrime di San Pietro
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, náměstí Republiky, Brno-sever
18. 6. 2017 v 19.30 hodin

HL orlando-de-lassus-250x267pxKoncert duchovní hudby z doby kolem roku 1600, krátce po tridentském koncilu.

Orlando di Lasso své poslední dílo – cyklus duchovních madrigalů Slzy svatého Petra – dokončil krátce před smrtí. Tato rozsáhlá kompozice s textem o zármutku a výčitkách svědomí svatého apoštola Petra poté, co zapřel Krista (srov. Matouš 26:69–75), bývá označována za Lassův hudební testament. Cyklus byl dedikován papeži Klementu VIII. a vyšel až rok po skladatelově smrti. Orlando di Lasso zemřel v Mnichově dne 14. června LP 1594 ve věku svém 62 let.

Slzy svatého Petra je kompozice pro sedm hlasů a numerologická symbolika v něm hraje významnou roli. Sedm hlasů reprezentuje Sedm Bolestí Panny Marie a dělení na sedm částí po třech skladbách představuje sedmkrát Svatou Trojici. Navíc zde Lasso užívá symbolicky jen sedm církevních modů a VIII. modus zcela vynechává. Jednotlivé madrigaly lze seskupit podle modů vzestupně takto: madrigaly 1–4 v I. modu, madrigaly 5–8 ve II. modu, madrigaly 9–12 ve III. a IV. modu, madrigaly 13–15 v V. modu, madrigaly 16–18 v VI. modu, madrigaly 19–20 v VII. modu. Závěrečné moteto je zcela mimo obvyklé renesanční schéma osmi církevních modů v tonu perigrinu. David Crook ve své knize Lassova imitace Magnificat (1994) napsal, že absence VIII. modu a tedy neúplnost osmimodového systému v prvních dvaceti madrigalech odráží Petrova slova a symbolizují nedokonalost světa, přičemž přijetí a doplnění jednoho modu odjinud pro Kristova slova v latině slouží jako symbol jiného světa, který přijde.

Účinkují:
Husovický okrašlovací spolek pěvecký a hosté — vokální ansámbl
Castello in Aria — instrumentální soubor
Martin Jakubíček — varhanní positiv

Více na: www.hudebnilahudky.cz


Arminio - barokní opera
hudba: Johann Adolph Hasse
libreto: Giovanni Claudio Pasquini
Stará Radnice, Radnická 8, Brno-střed
25. 6. 2017 17.00 hodin

HL ArminioLáska a válka, život a smrt, čest a zrada – to jsou osudová dilemata, kterým čelí germánský hrdina Arminio (Hermann), kníže kmene Cherusků, a jeho protivník – a dříve i přítel – římský generál Varo (Publius Quinctilius Varus). Bitva v Teutoburském lese, během které v roce 9 n. l. Arminiovi germánští válečníci vyhladili tři římské legie pod Varovým vedením, tvoří závěr tohoto hudebního dramatu.

Komorní aranžmá barokní opery v provedení na dobové nástroje a ve scénickém pojetí kombinujícím moderní přístup s respektem k historii.

Více na: www.hudebnilahudky.cz


Per cembalo obligato e flauto
Stará Radnice, Radnická 8, Brno-střed
29. 6. 2017 v 19.30

HL PercembaloHudební cesta Evropou kolem roku 1735. První polovina 18. století, období vrcholného baroka, bylo v Německu charakteristické míšením evropských hudebních stylů. V programu tedy uslyšíte hudbu J. S. Bacha inspirovanou francouzským a italským stylem, skladbu G. Ph. Telemanna ovlivněnou mimo jiné polskou lidovou hudbou a sonátu J. B. de Boismortier, který ač byl Francouz, nevyhnul se módnímu Italskému skladatelskému vlivu.

Sonáty pro traverso a obligátní cembalo uslyšíte v podání české flétnistky Radky Kubínové a německého cembalisty Michaela Führera.

Více na: www.hudebnilahudky.cz