Ustavující schůze spolku Dům útěchy

21. 6. 1928 proběhla ustavující schůze spolku Dům útěchy v Brně. Iniciátory spolku usilujícího o zřízení ústavu pro pacienty postižené onkologickými onemocněními byli Jaroslav Bakeš, tehdejší primář chirurgického oddělení zemské nemocnice na Žlutém kopci, a jeho matka Lucie Bakešová, jimž se podařilo získat podporu morální i finanční od řady významných osobností včetně T. G. Masaryka.

www.encyklopedie.brna.cz