Na opravy památek a „nepamátek“ má město pro příští rok vyhrazeno 13 milionů Kč

Brno, 26. září 2022 - Stejně jako letos, také v roce 2023 Brno podpoří při rekonstrukcích majitele památkově chráněných objektů i těch, které o status památky v důsledku 40 let staré administrativní chyby přišly. V připravovaných dotačních programech bude k dispozici celkem 13 milionů korun.

brno dum historicky

Město každoročně podporuje formou dotací vlastníky kulturních památek v jejich zachovávání a obnově. V letošním roce takto prostředky putovaly například na opravy v kostele sv. Leopolda na Vídeňské, v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Jezuitské nebo v kostele Nejsvětější Trojice na Božetěchově, na dokončení objektu včelína ve starobrněnském opatství nebo na restaurování travertinového vstupu paláce Morava na rohu Malinovského náměstí. „Na opravy památkově chráněných budov máme pro rok 2023 alokováno 12 milionů korun,“ upřesnil náměstek pro kulturu Tomáš Koláčný.

Na území města Brna se nachází značné množství staveb, které v minulosti byly považovány za kulturní památky, avšak na základě judikatury Nejvyššího správního soudu České republiky kulturní památkou nejsou, neboť byly do seznamu kulturních památek zapsány opožděně. Vlastníci těchto staveb k jejich opravám dosud přistupovali tak, jako kdyby byly kulturní památkou. Tyto stavby nepostrádají architektonické hodnoty, kterých si město Brno váží a má zájem na jejich zachování. „Jejich majitele chceme nadále motivovat, aby se o stavby starali stejně jako v době, kdy status památky měly. Na jejich podporu máme vyčleněny peníze ve výši 1 milionu korun,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer. Žádosti o dotace mohou majitelé objektů podávat po celý listopad.

Jak se z památek staly „nepamátky“?
Zmíněná administrativní chyba vznikla v 80. letech. Podle tehdejší legislativy měly být památky zapsány na seznam do roku 1987, později už měly procházet složitějším procesem – prohlášením. Úředníci ale zhruba dva a půl tisíce staveb k zápisu schválených včas reálně zapsali až v průběhu let 1988 a 1989. Většina z těchto staveb se nachází na jižní Moravě, jen v Brně se to týká asi 1400 budov. Z nich se na seznam už znovu vrátily jen jednotky jako škola na Šujanově náměstí nebo dům na rohu ulic Milady Horákové a náměstí 28. října.

Zdroj: TIS MMB


5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...