Rekonstrukce historického centra Brna pokračuje

V závěru března ukončili archeologové záchranný archeologický výzkum v Joštově ulici a na řadu nyní přijde rekonstrukce vodovodů včetně přípojek. Tyto práce jsou součástí rozsáhlé rekonstrukce inženýrských sítí v historickém jádru města Brna – konkrétně na Moravském náměstí, v ulici Běhounské a Joštově v úseku po Červený kostel.
První část stavby – rekonstrukce Moravského náměstí a ulice Běhounské – bude dokončena letos v říjnu s celkovými náklady asi 160 milionů korun, více než 70 milionů z toho půjde z evropských fondů. Další etapa – Joštova po Komenského náměstí – by měla být dokončena v únoru 2011 a bude stát zhruba 190 milionů korun, Evropská unie na ni přispěje 120 miliony. Kromě samotné rekonstrukce inženýrských sítí zahrnující přeložky kanalizace a vodovodů dojde i k položení nového povrchu, doplnění mobiliáře, úpravě zeleně nebo umístění architektonických prvků. V prostoru před kinem Scala se nyní buduje technologická komora pro vodní prvek, alegorii Mírnosti. Rekonstrukci Moravského náměstí kolem kostela sv. Tomáše předcházela úprava prostranství před Nejvyšším správním soudem. V dubnu budou dokončeny chodníky po stranách parku na Moravském náměstí. Snahou stavbařů je park co nejdříve zpřístupnit veřejnosti. Dosud rekonstrukce Joštovy ulice městskou dopravu neomezila. Stavbaři nyní pracují na dvou úsecích – mezi restaurací Potrefená husa a knihkupectvím Dobrovský a také před Ústavním soudem. V červnu by se měly oba úseky propojit a od 7. června bude z důležitého dopravního uzlu vyloučena městská hromadná doprava.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit