Gregor Johann Mendel – 190 let od narození otce genetiky

Brno, 6. července 2012 - V letošním roce si připomínáme 190 let od narození otce genetiky Gregora Johanna Mendela. Augustiniánského řeholníka, který svou pílí, pečlivostí a genialitou přišel na principy dědičnosti, které, jak se ukazuje, jsou stále platné. Je možná symbolické, že právě v roce oslav Mendelova výročí narození se do Brna vrátil rukopis jeho zásadní práce „Pokusy s rostlinnými hybridy". Než však dojde k vysvětlení poutě rukopisu zpět do Brna, je nutné se zmínit o postavě G. J. Mendela.

mendel-01

Narodil se 20. července jako Johann Mendel v Hynčicích ve Slezsku. Rodiče, Anton a Rozina, byli rolníci obhospodařující polnosti v okolí Hynčic. Mendel měl 2 sestry. Od dětství se projevoval Mendelův zájem o přírodu a přírodní vědy. Díky jeho nadání a snaze se učit absolvoval po základní škole piaristickou kolej v Lipníku, poté gymnázium v Opavě a následně Filozofický ústav v Olomouci. Během studia zažil nepříjemnosti spojené s těžkým zajištěním vlastního živobytí. Rodiče ho nemohli kvůli neúrodě a i úrazu otce zabezpečit. Ve svých 21 letech dostal doporučení vstoupit do kláštera augustiniánů na Starém Brně. Sám silně věřící Mendel dlouho neváhal a stal se jedním z řeholníků řádu sv. Augustina.

mendel-02Mendelův rodný dům v Hynčicích

Měl možnost dále studovat a absolvoval teologii, ale i kurzy zemědělství a ovocnářství. Po neúspěšném absolvování zkoušek učitelské způsobilosti na Vídeňské univerzitě započal tamtéž studium. Ani druhý pokus u zkoušek se nepodařil a Mendel se vrátil do Brna, kde působil jako suplující profesor. Krátce po návratu z Vídně začal s výzkumem na hrachu setém. Dlouhých 9 let pokusně pěstoval hrách a sledoval různé znaky. Během této doby se mu podařilo odvodit zákonitosti, které nyní známe jako principy dědičnosti či také Mendelovy zákony dědičnosti. Svoji práci přednesl i publikoval, ale její objevení a zhodnocení proběhlo až dlouho po Mendelově smrti. Mendel během života zastával řadu významných funkcí, stal se opatem, byl ředitelem Moravské hypotenční banky a členem řady spolků. Jeho vědecká činnost se zaměřovala nejen na šlechtění hrachu, ale zabýval se i meteorologií, astronomií nebo šlechtěním včel. Zemřel 6. ledna roku 1884.

mendel-03Ukázky z navráceného Mendelova rukopisu

Vraťme se ovšem k rukopisu a Mendelovým oslavám. Rukopis práce „Pokusy s rostlinnými hybridy" napsal Mendel před rokem 1866, kdy článek publikoval. Osud manuskriptu je strastiplný a vydal by na samostatný příběh. Rukopis byl po roce 1953, kdy byly zrušeny řády u nás, v držení českých augustiniánů. Koncem 80. let byl zapůjčen do zahraničí, kde si na něj dělal nárok rodinný konglomerát. Díky práci ministerstva zahraničních věcí v čele s ministrem Karlem Schwarzenbergem však došlo k uznání nároku na vrácení rukopisu do místa jeho vzniku, starobrněnského opatství a následně i k jeho převozu zpět do vlasti.

mendel-04Mendelovo vysvědčení z ovocnářství

mendel-05
G. J. Mendel na soudobé fotografii

Oslavy Mendelova výročí pořádá Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity a Starobrněnské opatství za velké podpory bezmála 30 institucí a subjektů z ČR i zahraničí. Vrcholnou akcí oslav budou Anniversary Mendel Lectures, kterých se zúčastní 4 držitelé Nobelovy ceny a budou přednášet o svých výzkumech i vztahu k Mendelovi. Mezi dalšími akcemi jsou výstavy, přednášky a konference. Kompletní program je natolik rozsáhlý, že je lepší jej sledovat na webu www.mendel190.cz. V letošním roce máme jedinečnou příležitost se poklonit genialitě člověka, který založil svou mravenčí prací vědecký obor, který nás denně ovlivňuje a ovlivňovat bude. Snad je to ten správný impulz, jak vzdát hold Mendelovi, jak to činí celý svět již desítky let.

Ondřej Dostál,
Mendelovo muzeum Masarykovy university

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...