Na Moravském náměstí pokračuje archeologický průzkum

V podzimních měsících byl v rámci rekonstrukce Moravského náměstí a části ulice Běhounské realizován archeologický výzkum, který se zaměřil především na předstihový výzkum v trase nové kanalizace. Jeho zatím nejdůležitějším zjištěním je doložení dosud neznámého hřbitova před průčelím a po stranách kostela sv. Tomáše, na kterém se pohřbívalo pravděpodobně ve druhé polovině 14. a po celé 15. století. Výzkum už nyní značnou měrou přispívá k poznání topografie místa před výstavbou kláštera i k jeho samotným stavebním počátkům. V nejbližších měsících se archeologický výzkum zaměří především na dokončení průzkumu prostoru před průčelím kostela sv. Tomáše, kde se předpokládá odkrytí další části hřbitova, případně dokladů zástavby brněnského středověkého předměstí.
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit