Zákaz nošení jehel v dámských kloboucích

Brno, 8.února 2011 - 6.12.1911 byla Městskou radou hlavního zemského města Brna vydána vyhláška zakazující podle § 84 obecního řádu pro hlavní zemské město Brno na veřejných místech nosit v dámských kloboucích jehly, jejichž hrot vyčnívá přes klobouk a není bezpečně kryt.

Kloboucky

Přestupky tohoto zákazu se trestaly pokutou až do výše 200 korun, anebo při nedobytnosti pokuty vězením po jednom dni za každých 10 korun.

 

Zdroj: Encyklopedie dějin města Brna


Související články: