Vznik Veřejné knihovny města Brna

Brno, 3.února 2011 - Roku 1921, dne 1. února vznikla Veřejná knihovna města Brna, v tento den nastoupil i její knihovník Antonín Vančura (Jiří Mahen). Knihovní rada rozhodla, že knihovna se neotevře pro veřejnost, dokud nebude mít alespoň 10 tisíc knih. Vyzvala proto všechny brněnské spolky, aby daly k dispozici svoji literaturu, protože jinak by se vybudování potřebného knihovního fondu velmi protáhlo. Jednání o převzetí spolkových knihoven však byla velmi obtížná.

Český čtenářský spolek se dokonce usnesl, že svůj majetek nově vznikající knihovně nepřenechá. V provizorních místnostech knihovny v prvním patře zadního traktu Městského dvora se začaly shromažďovat první zásilky – knižní dary z nakladatelství. U brněnských knihkupců knihovna zahájila nákup knižních novinek. Přípravy na vybudování veřejné knihovny v Brně započaly už po vydání knihovnického zákona v roce 1919. Na brněnské radnici se dne 5. 10. 1920 poprvé sešla knihovní rada pod vedením Žofie Zvěřinové, ředitelky obchodní školy a pozdější dlouholeté předsedkyně rady. Knihovní rada se rozhodla vypracovat seznam všech spolkových knihoven v Brně a vypsat konkurs na knihovníka.

 

Zdroj: Encyklopedie dějin města Brna, foto: KJM


Související články:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit