CCV

GALERIE PEKAŘSKÁ - duben 2016

GALERIE PEKAŘSKÁ, Pekařská 52, 602 00 Brno
otevírací doba: PO - PÁ od 9:00 do 17:00
telefon (recepce): +420 545 217 037

Kontaktní osoba: Bc. Hana Krejčiříková
tel.: +420 721 562 527
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
web: http://www.galeriepekarska.cz
facebook: https://www.facebook.com/GaleriePekarska

Aktuální výstavy

BOŘIVOJ DOLEŽAL - obrazy a kresby

  • GALERIE PEKAŘSKÁ Vás zve ve dnech 1. 4. 2016 a 15. 4. 2016 v 16.00 hodin na setkání a povídání s autorem Bořivojem Doležalem.

Dolezal 3

Bořivoj Doležal je mezi brněnskými výtvarníky známou osobností. Jeho obrazy jsme mohli vidět častěji už v devadesátých letech v brněnských divadlech, kde vystavoval zářivé pastely ukryté pod antireflexním sklem. Tehdy do obrazů frotážoval předměty, které mu připomínaly minulost – otisky motouzů, hlínu a slámu ze známých míst spjatých s jeho rodovým původem. Autora tehdy zajímalo hlavně magické světlo, vystupující ze tmy, zářilo v obraze z centrálního zdroje a při okrajích formátu se rozplynulo ve tmě. Bylo to jakési vyrovnávání se s minulostí, malíř přitom procházel určitou katarzí, díky které dokázal později uvolnit tvůrčí mechanismy potřebné ke zcela abstraktní proměně.

Ta nastala v novém tisíciletí, které přivítal Bořivoj Doležal zcela uvolněnými spontánními olejomalbami s názvem Iluminace. Monochromní spirálovitě se vlnící krouživé křivky vytvořily síť, zaplnily celý formát plátna a barevně zářily, byly gejzírem radostné volnosti, bezprostřední tvořivosti a objevování. Jasnější a intenzívnější barevnost, ve větších plochách rozvíjel jednoduché téma do nekonečných koberců barevného jiskření. Trochu paradoxní je, že v pastelu jako kresebné technice autora zajímalo světlo, a právě v olejomalbě objevil linii, jako vůdčí vyjadřovací prvek. Linii, která se vlní, krouží ve spirálách, poletuje a pohybem vyjadřuje emoce. Svoji preferenci linie také slovně vyjádřil později ve svém Manifestu lineární malby- kterou nazývá Lajn-artem.

Dolezal 1Následovaly cykly Zahrada, Krasohled a Moře. V nich živelnost časem ustoupila intelektuální fázi tvorby spojené s konceptem – přesně stanovenými pravidly, vedoucími k ukáznění linie podle pokynů autora. Určení mantinelů, kam a jak rychle se může linie pohybovat, jakou délku a zakřivení bude sledovat, kolik barevných vrstev se v obrazu bude vyskytovat, v jakém pořadí navzájem, si autor vždy stanovil bez tolerance odchylek hned na počátku práce.

V obrazech začaly převládat jednoduché geometrické tvary vyjádřené rovnoběžnými svazky přesně malovaných čar, kterými malíř jako by znovu skládal kompozici z rozbitých střípků. Cyklus Krasohled tu reprezentuje několik obrazů. Myslím, že v nich autor dokázal ovládnout linii tak, aby sloužila jeho myšlence bezezbytku a odevzdaně, jednotlivé přesné tahy štětcem od ruky mnohokrát zmnožené a v pravidelných drahách vedle sebe kladené svědčí o jeho velké trpělivosti a preciznosti. V některých posledních obrazech se však již objevuje opět i živelná podoba skvrny nanášená špachtlí.

Díla vystavená v GALERII PEKAŘSKÁ, představují autorovu produkci z posledních tří let. Cyklus Ostrov posunuje malířův přednes směrem k uvolnění od geometrického řádu k větší spontaneitě v řazení svazků linií. Také kompozice tolik nerespektuje horizontálně-vertikální osnovu, ale v obraze převládají diagonální směry vedení linie. Malíř si všímá nahodilých příležitostí, když svazek čar začne připomínat písmeno, to pak dokreslí a diskrétně zalomí do lineární sítě. V olejomalbách se na rozdíl od svých kreseb zatím autor neodhodlal k vyjádření slovního poselství. Naopak v tužkových kresbách zde vystavených jsou krátká sdělení jako: „...vlna je šíjí moře..." nebo „...voda je nevěstou všech...“, latinská spojení ...in medias res...a podobně. Vlastnímu typu písma, které autor navrhl, dal název Linea.

Dolezal 11Novinkou v obrazové ploše je také střídmé použití zlatých odstínů, kterými autor dociluje podobného jiskření, jako při pohledu na vodní živel. Ze tmy prosvítající světélka se mihotají jako jiskérky na vodní hladině pod slunečními paprsky. Problematika vody se dostala do malířových obrazů při pobytu u dcery v Austrálii. Tehdy vznikly cykly Moře a jeho symbol, krátká vlnovka, se v obrazech opakovala jako základní kompoziční prvek.

Podobně jako u děl op-artu mění svazky linií na plátnech Bořivoje Doležala optické kvality samovolně, jakmile se před nimi člověk prochází zprava doleva a nespouští oči z obrazové plochy, vzniká automaticky moiré způsobující proměnlivost a nahodilé efekty. V barevných vrstvách, které malíř klade na sebe, pulsuje život, jeho nekonečnost a proměnlivost, řád i nahodilost, bez které není života, bez které není umění.

Alena Krkošková
text k výstavě v GALERII PEKAŘSKÁ
březen 2016

17. 3. 2016 - 27. 4. 2016