VUT- nakladatelství Vutium

GALERIE PEKAŘSKÁ - listopad a prosinec 2014

GALERIE PEKAŘSKÁ, Pekařská 52, 602 00 Brno
otevírací doba: PO - PÁ od 9:00 do 17:00
telefon (recepce): +420 545 217 037

Kontaktní osoba: Bc. Hana Krejčiříková
tel.: +420 721 562 527
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
web: http://www.galeriepekarska.cz
facebook: https://www.facebook.com/GaleriePekarska

Aktuální výstavy

ŽENY, BANÁNY A PAROHY
Helena a Jiří Hlušičkovi

GALERIE PEKAŘSKÁ zakončí rok 2014 výstavou keramiky a porcelánu Heleny a Jiřího Hlušičkových.

Autoři společně založili porcelánovou manufakturu Goldfinger porcelán, kde se věnují své autorské porcelánové či keramické tvorbě, která je nápaditá, nezaměnitelná, praktická či čistě dekorativní,
ale vždy bez pochyb originální a osobitá. Svou nejen sochařskou, ale i designovou práci společně představí oba autoři výstavou s názvem ŽENY, BANÁNY A PAROHY.

HelenaSolidniMedvědKeramickým plastikám Heleny Hlušičkové sluší asi nejlépe označení bajka. Pro sepětí smutku a smíchu, pro nadhled, zkratku, pro morální apel či poselství, která v nich jsou, a samozřejmě především proto, že jejich hlavními aktéry jsou nejčastěji zvířata – kočky, zajíci, medvědi... Podstatné je, že je vyprávěn příběh. Plastiky nejsou statické, vždy jde o děj – někdy zastavený, jakoby „zkamenělý“, jindy vlastně jen pomalu plynoucí, nikoli však strnulý...

Woman butterfliesV plastikách Heleny Hlušičkové lze vypozorovat několik silných inspiračních zdrojů. Prvním z nich je dětský svět, svět zvířat a zvířátek, kouzelných i ztřeštěných příběhů, nečekaných úhlů pohledu, neomezené fantazie. Dalším zdrojem jsou biblické starozákonní příběhy. Archa Noemova, Jonáš a velryba. Příběhy, které lze promýšlet ze stále jiných úhlů pohledu. Příběhy známé a přesto si zachovávající tajemství.

Společným rysem všech vystavených děl je intuitivní a imaginativní charakter tvorby. Senzitivita, hra a imprese. Nikoliv intelektuální koncept či manifest nebo hra s formou bez dalšího obsahu. V tomto smyslu jde autorka proti současné výtvarné módě...

Jiri HlusickaKonvice KacenaJiří Hlušička – sochař a designér. Návrhy designu konvic – je to vždy příběh plný objevů a náznaků. Konvice, která se vznáší a kolébá. Nebo připomíná zvíře, loď či zvláštní stroj. Přitom v nich stále objevujeme další nové významy. Hravost a pohádkový svět, kde se vše mění v kaleidoskopu umělcových představ. I přesto tyto neobvyklé designerské práce neztrácejí svoji funkčnost. Jiří Hlušička má velmi dobré zkušenosti s designem právě v té praktičtější podobě. Již při studiu vyvzoroval řadu výrobků a zároveň se podílel i na jejich produkci se spolupracovníky v malé dílně. Vyrábějí se pod značkou Goldfinger. Právě zde zúročuje nakonec i své velmi dobré odborné i technologické znalosti.

JH PyrhosPřesto to vše je Hlušička více svázán se sochařskou tvorbou. Jeho neobvyklé plastiky jsou v linii příběhů a mytologie. Jeho postavy jsou přítomnosti dávných dob – archetypem, který oživuje vzpomínky, připomíná pohádky, které přes svou fantastičnost mají v sobě zaznamenány znaky normálního života. Představy o štěstí a radosti, naplnění našich snů. Neustále se v těchto autorových realizacích táhne nit soubojů principů, hledání podstaty lidského bytí. V jakémsi oblouku zde nacházíme čas a prostor, který spojuje přítomnost s minulostí. Dává řadu odpovědí, ale klade i stále nové otázky.

Jiří Hlušička nám tuto cestu svou neobvyklou tvorbou otevírá, a zároveň velmi přesvědčivě dokazuje, že patří k výrazným osobnostem mladé umělecké generace.

Text: Petr Čermáček, Zdeněk Freisleben

6. 11. 2014 – 31. 12. 2014