GALERIE PEKAŘSKÁ - květen a červen 2014

GALERIE PEKAŘSKÁ, Pekařská 52, 602 00 Brno
otevírací doba: PO - PÁ od 9:00 do 17:00
telefon (recepce): +420 545 217 037

Kontaktní osoba: Bc. Hana Krejčiříková
tel.: +420 721 562 527
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
web: http://www.galeriepekarska.cz
facebook: https://www.facebook.com/GaleriePekarska

Aktuální výstavy

7 PÍSMEN NEKONEČNÝCH VARIACÍ
Michal Ewilone Bajči
Ebajci28. 5. – 11. 7. 2014 představí GALERIE PEKAŘSKÁ tvorbu MICHALA EWILONE BAJČIHO
narozeného v roce 1981 v Nitře na Slovensku.

Zdokonalováním stylu, komplexnosti, výrazovosti barev a důrazu na detail, si MB Ewilone od roku 1996 získává uznání na mezinárodní graffiti a street art scéně.
Začátky v ortodoxním graffiti se odrážejí v lettrizme, který je zásadním výrazovým prvkem v jeho dílech. Přechod mezi různými styly, setkání s kulturní rozmanitostí a roky zkušeností v mural artě ovlivňují jeho tvorbu, čehož výsledkem je komplexní kombinace stylů, spojených v jednom celku, čímž se MB Ewilone zařazuje mezi průkopníky allstyle techniky v aerosolovém umění.

I když jsou jeho díla věrné svým kulturním kořenům, neváže se jeho tvorba striktně na pravidla „graffiti kodexu“. Inspirován okolím, sociálně-politickými situacemi, životními okamžiky, umísťuje MB Ewilone do svých děl příběhy, pečlivě ukryté v tvarech a barevnosti. MB Ewilone je spoluzakladatelem Fruits Of Doom, neustále narůstajícího mezinárodního sdružení graffiti umělců, a členem seskupení Point 3, celosvětově známým v rámci graffiti a street art komunity. Během let tvorby se jeho portfolio rozrostlo o ilustrace, grafiku, plátna a objekt. Bez ohledu na médium, díla dýchají nevázaností, jsou jasné, dynamické, detailní a plná energie.

O výstavě s názvem 7 PÍSMEN nekonečných VARIACÍ
Ebajci platno1„Když jsem poprvéEbajci platno2 vzal do ruky sprej, byl to pocit absolutní svobody.
Od prvotního pocitu adolescentní revolty jsem si se sprejem v ruce přeskákal celou škálu emocí, zážitků, zkušeností a kompletní transformaci postoje k životu.
Na začátku cesty bylo jedno slovo.
Alter ego, tag, podpis, pseudonym ... výběr nechám na vás.
Sedm písmen odstartovalo příběh, kde z myšlenky se stalo hobby, z hobby se stala práce, z práce životní styl, a ze životního stylu filozofie.

Jedno slovo, které určuje identitu.
Jedno slovo, které vyjadřuje všechny pocity.
Jedno slovo, které neřekne nic a všechno zároveň.
Jedno slovo, na kterém stojí svět plný možností.
Jedno slovo ze sedmi písmen a nekonečné množství variací života.“ MB Ewilone

Vernisáž výstavy: 28. 5. 2014 v 18.00 hodin
28. 5. 2014 – 11. 7. 2014


KOLIK PODOB MÁ TICHO
PhDr Jiri HlusickaPhDr. Jiří Hlušička představí výběr fotografií z uplynulých dvou desetiletí své tvorby. Výběr z jejích výsledků představil v roce 2006 v Paláci šlechtičen Moravského zemského muzea v Brně a na jaře 2010 v Městském muzeu v Prostějově. Roku 2012 vystavuje fotografie v Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a nyní tedy v brněnské GALERII PEKAŘSKÁ .

Narodil se dne 24. dubna 1929 v Novém Bydžově, kde se také vyučil typografem. V letech 1947 - 1951 studoval užitou grafiku a malbu na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně. Na brněnské Filozofické fakultě v letech 1952 - 1957 absolvoval studium dějin umění a estetiky. Po nástupu do místa přednosty obrazárny Moravského muzea v Brně roku 1959 se zasloužil o vznik Moravské galerie sloučením této bohaté galerijní sbírky s brněnským Uměleckoprůmyslovým muzeem. V letech 1961 - 1989 vykonával funkci ředitele nově konstituovaného ústavu. Koncipoval odborný a kulturně výchovný program Moravské galerie v Brně a připravil četné výstavy českého umění dvcátého století u nás i v zahraničí. Spoluzakládal mezinárodní Bienále užité grafiky a až do
odchodu do důchodu z jara roku 1989 plnil úkoly generálního komisaře této proslulé cyklicky se opakující akce.

Kontinuálně publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech a je autorem pětadvaceti knižních monografií, které vyšly v pražských a brněnských nakladatelstvích. Obíral se tvůrčím odkazem celé plejády osobností českého moderního malířství a sochařství: Jaroslav Král,
Emil Filla, František Foltýn, Josef Kubíček, Jan Trampota, Karel Jílek, Vincenc Makovský, Bohdan Lacina, Antonín Širůček, z dalších umělců Jánuš Kubíček, Vladimír Komárek, Michal Ranný, Zdena Hőhmová. Do popředí jeho zájmu vstoupili též tvůrci zahraniční (Robert Falk; Bocian, Yvonne Tinayre), jakož i vývojové tendence umění dvacátého století (České moderní umění ve sbírkách MG, Současná světová grafika). Osobní životní poznání shrnul v knize Ještě že mám vzpomínky (2012).

Znalecké zkušenosti uplatnil jako odborný konzultant při zrodu a při formování státních galerijních či soukromých sbírek, jak to dosvědčuje jeho kniha The Hascoe Collection of Czech modern art (2004).
24. 4. 2014 – 23. 5. 2014