GALERIE PEKAŘSKÁ - duben a květen 2014

GALERIE PEKAŘSKÁ, Pekařská 52, 602 00 Brno
otevírací doba: PO - PÁ od 9:00 do 17:00
telefon (recepce): +420 545 217 037

Kontaktní osoba: Bc. Hana Krejčiříková
tel.: +420 721 562 527
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
web: http://www.galeriepekarska.cz
facebook: https://www.facebook.com/GaleriePekarska

Aktuální výstavy

RADOSŤ Z TVORBY
janasujanskaSvoji tvorbu představí slovenská výtvarnice a fotografka Jana Šujanská.

Tvorba slovenské autorky Jany Šujanské je velmi hravá a intuitivní, vychází z potřeby vyjádřit své momentální pocity, dát jim formu a přenést je na plátno. Autorka se věnuje jak malbě, tak i fotografii a v rámci výstavy v brněnské GALERII PEKAŘSKÁ s názvem RADOSŤ ZO ŽIVOTA budeme mít možnost shlédnout obojí.

Zatímco fotografie přináší věrnou výpověď v detailním obrazu, malba je vnitřní abstraktní výpovědí. Hlavním motivem ve fotografii je příroda a lidé. Příroda, která léčí, uklidňuje, nabíjí energií. Příroda, která sama vytváří krásná umělecká díla a stává se tak nevyčerpatelným zdrojem inspirace.

Obrazy jsou vyhotovené kombinovanou technikou dekupáže a malby. Často se jedná o pocitové ztvárnění momentální nálady, hry a radosti z tvorby. Jde o kombinaci živých barev a jednoduchých tvarů, které podporují účinek obrazu.
12. 3. 2014 – 22. 4. 2014


KOLIK PODOB MÁ TICHO
PhDr Jiri HlusickaPhDr. Jiří Hlušička představí výběr fotografií z uplynulých dvou desetiletí své tvorby. Výběr z jejích výsledků představil v roce 2006 v Paláci šlechtičen Moravského zemského muzea v Brně a na jaře 2010 v Městském muzeu v Prostějově. Roku 2012 vystavuje fotografie v Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a nyní tedy v brněnské GALERII PEKAŘSKÁ .

Narodil se dne 24. dubna 1929 v Novém Bydžově, kde se také vyučil typografem. V letech 1947 - 1951 studoval užitou grafiku a malbu na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně. Na brněnské Filozofické fakultě v letech 1952 - 1957 absolvoval studium dějin umění a estetiky. Po nástupu do místa přednosty obrazárny Moravského muzea v Brně roku 1959 se zasloužil o vznik Moravské galerie sloučením této bohaté galerijní sbírky s brněnským Uměleckoprůmyslovým muzeem. V letech 1961 - 1989 vykonával funkci ředitele nově konstituovaného ústavu. Koncipoval odborný a kulturně výchovný program Moravské galerie v Brně a připravil četné výstavy českého umění dvcátého století u nás i v zahraničí. Spoluzakládal mezinárodní Bienále užité grafiky a až do
odchodu do důchodu z jara roku 1989 plnil úkoly generálního komisaře této proslulé cyklicky se opakující akce.

Kontinuálně publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech a je autorem pětadvaceti knižních monografií, které vyšly v pražských a brněnských nakladatelstvích. Obíral se tvůrčím odkazem celé plejády osobností českého moderního malířství a sochařství: Jaroslav Král,
Emil Filla, František Foltýn, Josef Kubíček, Jan Trampota, Karel Jílek, Vincenc Makovský, Bohdan Lacina, Antonín Širůček, z dalších umělců Jánuš Kubíček, Vladimír Komárek, Michal Ranný, Zdena Hőhmová. Do popředí jeho zájmu vstoupili též tvůrci zahraniční (Robert Falk; Bocian, Yvonne Tinayre), jakož i vývojové tendence umění dvacátého století (České moderní umění ve sbírkách MG, Současná světová grafika). Osobní životní poznání shrnul v knize Ještě že mám vzpomínky (2012).

Znalecké zkušenosti uplatnil jako odborný konzultant při zrodu a při formování státních galerijních či soukromých sbírek, jak to dosvědčuje jeho kniha The Hascoe Collection of Czech modern art (2004).
24. 4. 2014 – 23. 5. 2014