Dům umění města Brna - výstavy, březen 2020

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Stará bydliště
DUM starabydlistePo staletí daný a zcela zásadní vztah lidí k půdě a krajině, který je dlouhodobě narušen a vykořeněn kolektivizací, dnes často nahrazuje lhostejnost. Úvaha o mizení země a krajiny spolu s mizením vztahu k místu stojí na počátku konceptu výstavy. Název odkazuje k básnické sbírce Ivana Blatného, v níž (stejně jako ve výstavě) můžeme pociťovat cosi jako environmentální smutek, stesk po mizející krajině a biodiverzitě. Vedle sebe stojí díla, která se kriticky vyjadřují k dnešnímu stavu krajiny, ale i taková, která odrážejí krajinu minulosti, vnitřní krajinu umělců a umělkyň, více či méně idealizovanou krajinu bez ekologických zátěží a klimatických změn...
27. 11. 2019 – 29. 3. 2020
(Dům pánů z Kunštátu)

STILL LEFT

2444Výstava "STILL LEFT" Tomáše Moravanského v Galerii G99
navazuje na jeho rezidenční pobyt v rámci Brno Artists in Residence
v Domě umění, který se uskutečnil na podzim 2019.
 19.2. – 12.4.2020
(Dům pánů z Kunštátu)

SOCHAŘ MILOŠ ZET - ZDI, SOKLY A MAKETY

2437Martin Zet tematizuje svým dílem nedávnou totalitní historii, která není ani u nás, ani jinde v Evropě dosud uzavřena. Dotýká se stále bolestivého stavu českého kulturního prostředí, které sice vykazuje výraznou živost i velký tvůrčí potenciál, ale také patogenní rysy deformující naši kulturní paměť.
12.2. – 21.4.2020
(Dům umění)