Dům umění města Brna - výstavy, listopad 2019

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Stará bydliště
DUM starabydlistePo staletí daný a zcela zásadní vztah lidí k půdě a krajině, který je dlouhodobě narušen a vykořeněn kolektivizací, dnes často nahrazuje lhostejnost. Úvaha o mizení země a krajiny spolu s mizením vztahu k místu stojí na počátku konceptu výstavy. Název odkazuje k básnické sbírce Ivana Blatného, v níž (stejně jako ve výstavě) můžeme pociťovat cosi jako environmentální smutek, stesk po mizející krajině a biodiverzitě. Vedle sebe stojí díla, která se kriticky vyjadřují k dnešnímu stavu krajiny, ale i taková, která odrážejí krajinu minulosti, vnitřní krajinu umělců a umělkyň, více či méně idealizovanou krajinu bez ekologických zátěží a klimatických změn...
27. 11. 2019 – 29. 3. 2020
(Dům pánů z Kunštátu)

Ines Karčáková
Dancing makes you as happy as a 2073,25 euro pay rise
DUM ineskacarkova2Hominizace začala přibližně před čtrnácti miliony lety, cesta na Měsíc zabrala posádce Apolla 11 čtyři dny a než se světlo ze Slunce dostane na Zem, uběhne osm minut. Jedno mrknutí oka se rovná deseti tisícům obchodů na elektronických finančních trzích a přenos dat optickým vláknem na trase dlouhé 2500 km trvá dvanáct milisekund, což je jedna třetina rychlosti světla. Jak dlouho trvá, než tě přejde závrať z rychlosti, ve které žiješ?
27. 11. 2019 – 2. 2. 2020
(Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99)

Theodor Pištěk
DUM teodorpistek2
Výstava instalovaná v celém prostoru Domu umění města Brna, představí reprezentativní a rozsáhlý výběr děl Theodora Pištěka od počátku 60. let po současnost - autorovy rané asambláže, inspirované vnitřním prostorem motoru, obrazy kreslené tuší z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, hyperrealistické malby naplněné kritikou i obdivem k modernímu světu, malby s motivy abstraktních prostorů (například Večírek u Plečnika) a také ukázky z posledního cyklu obrazů Rozhovory s Hawkingem, který bude vystaven kolem monumentální instalace ve tvaru pyramidy s názvem Kde budu žít příště v hlavním sále Domu umění. Umělec pro prostory Domu umění připravil ještě další rozsáhlou instalaci nazvanou Minotaurus v Procházkově síni, ta navazuje na řadu jeho obdobných prostorových děl, variací na téma města či labyrintu.
25. 9. 2019 – 12. 1. 2020
(Dům umění)

Małgorzata Szandała (PL)
Šamanova zkouška
DUM samanovazkouskaVýstava „Šamanova zkouška“ Małgorzaty Szandaly v Galerii G99 navazuje na její pobyt hostujícího umělce v rámci Brno Artists in Residence v Domě umění v roce 2018. V její dosavadní tvorbě sehrává významnou roli práce s prostorem nějakého místa a jeho historií, včetně vazeb na jiná místa, které vznikají používáním prostoru člověkem. Většinou se opírá o její osobní zkušenost s různými místy, která navštívila, a také o silné příběhy, které se s nimi pojí. Kontrast zdánlivé objektivity dokumentované historie a subjektivity osudu nějakého jedince spjatého s místem je často klíčovým momentem jejích kompozic. Vyžaduje osobní angažovanost a mentální participaci i od ostatních. Snaží se ji podpořit i důsledným oproštěním od své autorské stylizace. Výsledné dílo pak, jako dočasná instalace nebo třeba trvalejší intervence, vzniká jako kompilace pečlivě vybraných prvků vystupujících spíše v roli readymades. Konfrontace náhodného nebo cíleného obecenstva s takovou realizací se pak neobejde bez zapojení vlastních vzpomínek, zkušeností a zážitků každého diváka. Tato strategie se blíží mnohem více stylu práce, který používají vizuální performeři, než prostoroví tvůrci. Je použita i v případě výstavy „Šamanova zkouška“ pro prostor Galerie G99.
11. 9. 2019 – 3. 11. 2019
(Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99)

Drop Dead Funny / Současné izraelské umění
DUM dropdeadfunnyUž od dob avantgardních hnutí z počátku dvacátého století sloužily humor a parodie jako hlavní nástroj subverze zažitých společenských norem. Výstava Drop Dead Funny zkoumá tyto tendence v současném izraelském umění a přináší díla z oblasti různých médií od 16 tvůrců, kteří prostřednictvím humoristických gest získávají nadhled nad každodenním životem i politickou realitou v zemi, kde není nouze o napětí a konflikty. Humor je zde vysoce efektivní nástroj, který jim umožňuje zpracovat napětí kolem rasy, genderu, identity a společenských konvencí, tak, jak se míchají se strachy a úzkostmi moderního života. Obracejí se k filmové grotesce, kanadským žertům, černému humoru, parodii a grotesknu, čímž zdůrazňují propast mezi prožívanou zkušeností a mediálními reprezentacemi, poukazují na nevyřešená pnutí a vzbuzují pocit neklidu, který přetrvává dlouho po vyřčení pointy.
11. 9. 2019 – 3. 11. 2019
(Dům pánů z Kunštátu)