Dům umění města Brna - výstavy, červenec - srpen 2019

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

VAŠULKA KITCHEN BRNO
Christian Doeller, Transcription
DUM vasulkaChristian Doeller (*1987) je německý umělec, který vytváří experimentální díla na pomezí vědy, technologie a filozofie. Vytvářením interaktivních instalací a strojů Doeller vizualizuje všudypřítomné procesy, které se obvykle nacházejí mimo sféru lidské apercepce a zkoumá evoluční charakter „chyb" v digitálních systémech a technologii. Instalace vychází z jeho pobytu v rámci Brno Artists in Residence v Domě umění v roce 2019. Host - Steina Vašulka, Violin Power.
25. 6. 2019 – 30. 7. 2019

Diplomové práce FAVU VUT v Brně
DUM diplomkyfavu2Cílem výstavy je prezentovat komplexní obraz fakulty a práci všech ateliérů školy od klasických sochařských a malířských disciplín přes grafický a produktový design až po konceptuální projekty. Přehlídka obhájených prací a konfrontace rozmanitých autorských a studentských přístupů zároveň prezentuje veřejnosti pedagogické výkony celé fakulty.
27. 6. 2019 – 21. 7. 2019
(Dům pánů z Kunštátu)

BRNO ART OPEN 2019
Jsem závislý objekt
DUM brnoartopenSedmý ročník bienále BRNO ART OPEN představí třináct realizací umělkyň a umělců z Velké Británie, Maďarska, Polska, České republiky a Slovenska. Přehlídka sleduje město s problematickými místy, s jejich pamětí, neřešitelnými spory, komplikovanými kulturními, politickými a etickými vrstvami nebo uměleckými zásahy. Vybrané lokace jsou pozadím pro diskuse nad obecnými problémy, což podporuje i sdílený zájem umělců o globální témata související s krizí neoliberální společnosti nebo klimatickou změnou. Každé ze zastoupených děl se ovšem primárně váže k příběhu konkrétního místa. Někdy jej rozvíjí, jindy s ním naopak soupeří. Objekty nejsou umístěny jen v otevřených prostranstvích města, ale i v interiérech veřejných budov jako jsou školy a muzea, ve stavbách se specifickými funkcemi, jako jsou například skleníky v botanické zahradě, nebo v dočasných architektonických strukturách. Výběr pak podmiňovala každodenní zkušenost, lokální historie i osobní paměť.
5. 6. 2019 – 11. 8. 2019

LATERNA MAGIKA
Dekonstrukce a aktualizace
DUM laternamagikaTato výstava se nepokouší o rekonstrukci představení Laterny magiky ani historie jednoho českého divadla. Laterna magika je chápána jako mnohovrstevnatý fenomén: instituce, politikum, vynález, (multi)médium, formát, umělecký druh, komponovaná estráda i kritická praxe. Cílem výstavy je ukázání jednotlivých faset Laterny magiky; její dekonstrukce a aktualizace.
15. 5. 2019 – 28. 7. 2019
(Dům umění)

Marie Filippovová
Labyrint a 1/3
DUM filippovovaVýstava představí autorskou instalaci brněnské grafičky, malířky a environmentální umělkyně Marie Filippovové, kterou bude autorka reagovat přímo na prostor Domu umění. Autorka patří ke generaci, která nastoupila svou uměleckou kariéru na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Její práce se vždy pohybovala v intencích zájmu o realitu, ovšem redukovanou na její elementární prvky, částice, ze kterých skutečnost sestává. Vyjadřuje se převážně abstraktní, koncentrovaně vytvářenou kresbou a malbou, a využívá své znalosti nejrůznějších grafických technik. Její instalace v Domě umění může být chápána jako příspěvek ke specifickému prostorovému užití kresby.
15. 5. 2019 – 28. 7. 2019
(Dům umění, Galerie Jaroslava Krále)