Public relations

  • Znojemská Enotéka ─ nové lákadlo pro milovníky vína

    Znojemská Enotéka ─ nové lákadlo pro milovníky vína

    Morava má nový turistický cíl, je ním Znojemská enotéka. Přímo v centru města Znojma, v areálu bývalého pivovaru, se nachází degustační místo pro všechny milovníky dobrého vína. Výborně situovaná poloha dodává vychutnávání vína nový rozměr, a to díky nádherným výhledům na historické Znojmo a údolí řeky Dyje. ...

Dům umění města Brna - výstavy, listopad 2018

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Kateřina Adamová, Jakub Hubálek, Marek Hyksa, Jakub Janovský, Jan Kaláb, Martin Káňa, Ivo Návrat, Vanda Němcová, Jaromír Novotný, Mikuláš Růžička, Dana Sahánková, Dušan Šoltys, Ivana Štenclová / Jitka Svobodová
Tangenty
DUM tangenty2Výstava Tangenty, uskutečněná na formátu 13 + 1, se věnuje některým z výrazných absolventů ateliéru kresby profesorky Jitky Svobodové na pražské Akademii výtvarných umění. Jitka Svobodová vedla tento ateliér přes dvacet let - od roku 1990 do přelomu let 2011/2012. Výjimečnost jejího přístupu spočívala ve výuce, kladoucí důraz na vnitřní růst osobnosti a širokou volbu technických prostředků, v jejichž základech tkvěla kresba. Náležel k nim i průkopnicky využívaný sprej. Výstava představí třináct autorů v různých obdobích jejich tvorby po absolutoriu ateliéru kresby, včetně výběru některých ze školních prací. Do výstavy budou rovněž zapojeny kresby Jitky Svobodové.
21. 11. 2018 – 13. 1. 2019
(Dům pánů z Kunštátu)

Ovidiu Anton
System Change!
DUM ovidiuantonAutorská tvorba Ovidia Antona, umělce rumunského původu, který vyrůstal a žije ve Vídni, má angažovaný podtext. Kouzlo jeho děl spočívá v jednoduchosti vizuální formy (video, objekt nebo kresba), která je naplněna silnou výpovědí. V širším slova smyslu pracuje s apropriací i recyklací objektů svázaných s veřejným prostorem. Ve svém díle se pohybuje mezi různými kulturami, sociálními vrstvami, politickými skutečnostmi a snaží se o jejich vzájemné provázání, případně o narušení zažitých struktur a z nich vyplývajících sociálních konsekvencí.
24. 10. 2018 – 2. 12. 2018
(Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99)

QWA - Sofi Hémon a Inna Maaimura
Magnetický sever, východ
DUM magnetickyseverUmělecká dvojice v rámci svého pobytu pracuje na paralelní site-specific instalaci v Pavilonu Anthropos a jeho exteriéru. Projekt je dialogem mezi kolekcí muzea, architekturou budovy a současným uměním. Intervence autorů bude sestávat z několika částí – imerzní zvukové instalace, z prostorové instalace, která je projevem úcty k archeologickým vykopávkám a z části představující artefakty sesbírané po dobu výzkumu. V sálech muzea v prvním a druhém podlaží jsou pak instalována díla QWA zhmotňující archeologické představy, snění a skutečnost; orientaci a dezorientaci, reprezentaci krajiny, člověka a zvířete.
9. 10. 2018 – 31. 12. 2018
(Dům umění)

Monogramista T. D
migrant
DUM migrantPro galerii Jaroslava Krále připravil slovenský konceptuální umělec Monogramista T.D výstavu svých nejnovějších prací. Migrant rezonuje svým názvem s aktuální celospolečenskou problematikou, v autorově pojetí však nesleduje politicko-sociální rovinu, ale vychází především z jeho současné osobní zkušenosti, ke které se vztahuje. Přestěhováním do jiného města i země se Monogramista T.D ocitá v pozici cizince, migranta a tato situace se pro něj stává příležitostí vidět a zažít věci novým způsobem, a vnímat maličkosti, které běžně unikají naší pozornosti. Všední, reklamní a kýčovité materiály, které plní jeho poštovní schránku, slouží jako zdroj, ze kterého autor citlivě vyjímá fragmenty slovních spojení, ústřižky předmětů z reklam a transformuje je do nových významů a souvislostí. Hra s jazykem a obrazem, paradoxy nově nalezených vztahů a odkazy na meziválečnou modernu patří mezi důležité aspekty autorova díla stejně jako jeho schopnost vyjádřit na konkrétním příkladu obecné myšlenky a ideje.

Výstava bude pojata jako instalace, zahrnující vedle maleb, objektů, textů a videa z časosběrného materiálu také proměnu dispozice výstavního prostoru.
26. 9. 2018 – 18. 11. 2018
(Dům umění, Galerie Jaroslava Krále)

Steklík
DUM steklikRetrospektivní výstava představí bytostného kreslíře Jana Steklíka (1938–2017) jako významnou postavu české výtvarné kultury druhé poloviny 20. století. Prezentace ukáže autorovo dílo, dosud kompletně nezpracované a nedoceněné, v jeho šíři a přesazích do dalších oborů, od informelních počátků, přes novátorské konceptuální postupy v kresbě, až k akčním či land artovým projektům.

Pro tvorbu J. Steklíka je typický jak senzitivní vztah k materiálu, odvozený ze strukturálních počátků jeho práce, tak zájem o proces, performativitu či pomíjivost metafory.
26. 9. 2018 – 18. 11. 2018
(Dům umění)

StartPoint
DUM startpointProjekt StartPoint vznikl v roce 2003 v Galerii Klatovy/Klenová ​j​ako soutěž pro diplomanty českých uměleckých škol​ a záhy se rozšířil i do okolních zemí, ​v roce 2009 byla cena doplněna o rezidenční program Started pro oceněné umělce. Od roku 2010 StartPoint opustil klatovskou galerii a vydal se na pouť po dalších městech (GASK Kutná Hora, Wannieck Gallery Brno, DOX​, Národní galerie v Praze​). StartPoint také od roku 2012 postupně expanduje do zahraničí: výběrové výstavy StartPointu ​se ​několikrát prezentovaly v​ Bukurešti, Bratislavě, Amsterdamu a Gentu (BE), další evropské reprízy se plánují pro rok​​ 2019. ​V současnosti zahrnuje cena téměř 40 prestižních akademií z 18 zemí a představuje tak největší evropskou přehlídku svého druhu, zaštítěnou respektovanou mezinárodní porotou.

Během patnácti let existence StartPointem prošly stovky umělců, z nichž mnozí jsou dnes respektovanými hvězdami, všichni společně však vytvářejí jedinečný geografický i časový průřez evropským současným uměním v jeho nejčerstvější podobě.
13. 9. 2018 – 4. 11. 2018
(Dům pánů z Kunštátu)