Dům umění města Brna - výstavy, září 2017

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Tomáš Ruller
PERFORM-MADE / Odolné okamžiky
DU RullerDům umění města Brna zahajuje retrospektivní výstavu Tomáše Rullera (*1957), významného představitele akčního umění a jednoho z prvních tvůrců českého videoartu. Výstava představí jeho dosavadní tvorbu od roku 1974 do současnosti.

Výstava vznikající ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy má dvě místně i časově oddělené části strukturované s ohledem na dvě základní polohy dokumentace Rullerovy tvorby akčního umění: Výstava v Brně se soustředí na fotografie a objekty, představuje Rullerovo dílo z hlediska klasické obraznosti, zatímco v Galerii hlavního města Prahy 2018 bude kladen důraz na element času a pohyblivý obraz.

Tomáš Ruller, brněnský rodák a performer, nastupující na scénu v 70. letech, je už od první poloviny osmdesátých let klíčovou osobností československé výtvarné scény. Ve svých performance pokračuje kontinuálně dodnes, často je kombinuje s multimediálními instalacemi.
13. 9. 2017 – 12. 11. 2017
(Dům umění)

Městské zásahy
DU mestskezasahyMěstské zásahy představují architektonické projekty, které si nikdo neobjednal. Vznikají z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů. Potřeby poukázat na to, co v městském prostoru nefunguje, i když existuje řešení, jak by to fungovat mohlo; potřeby odhalit potenciál míst, kudy denně chodíme a často je ani nevnímáme.
Městské zásahy Brno 2016 byly vyhlášeny v dubnu 2016, do konce srpna téhož roku se sešlo na šedesát návrhů nejrůznějších úprav ve veřejném prostoru Brna. Během září a října se v daných místech konaly happeningy a krátko-dobé intervence. Záštitu nad akcí převzal primátor města Brna Petr Vokřál a městská část Brno-střed. Kancelář strategie města vyvinula implementační schéma, podle něhož má město každý rok vybrat čtyři návrhy, které realizuje, a k tomu vyčlenit částku na dofinancování návrhů, spolufinancovaných navrhovatelem. Výstava v Domě pánů z Kunštátu představí všechny zaslané návrhy především formou modelů, doplněných o výkresy, vizualizace, popisy apod. Vše v rozmanitých formách vyhotovení od profesionálních architektů po intuitivní laické práce. Návrhy doplní objekty a nejrůznější relikty z happeningů a intervencí konaných na podzim 2016 a konceptuální i dokumentační fotografie z této „přehlídky intervenc혓. Představíme také aktuální stav prací na realizaci vybraných projektů. To vše v originální instalaci vytvořené architektem Jakubem Kopcem.
27. 9. 2017 – 27. 10. 2017
(Dům pánů z Kunštátu)

Natalia Dominguez Rangel
IZOTROPIE
DU izotropieNatalia Dominguez Rangel (*1981) narozena v Bogotě, od roku 2003 žije a pracuje v Amsterdamu. Skladatelka a sound umělkyně, absolventka magisterského studia na Conservatorium v Amsterdamu. V roce 2009 se stala laureátkou ceny pro skladatele Tera de Marez Oyensprijs. Své zvukové instalace propojuje v reakci na specifická místa v dominanci s architekturou či ve spolupráci s jinými autory – spisovateli a vizuálními umělci.

Výstava reflektuje tíživou akustiku celého galerijního prostoru G99. Autorka daný problém reflektuje z hlediska prostoru a heterogenity času, který se nenápadně proměňuje na abstraktní až relativní formu. Autorka skládá speciální zvukové vlnění prohlubující složitost časového uspořádání v galerijním prostoru. Zvuk se stává počátkem určité rány nebo něhy. V návaznosti na první místnost zvukového smogu vytváří v druhé místnosti kontrast, tzv. prázdný prostor – vakuum. Několik linoucích se vysokofrekvenčních zvuků doléhajících na naše fyzická těla se tak rázem promění v naprostý asketismus a sterilnost prázdného prostoru. „Zvuko-prázdný“ experiment tak diváka donutí vnímat jiným způsobem než skrze oči, na které jsme zvyklí.

Výstava je výsledkem rezidentního pobytu autorky v Domě umění v rámci rezidenčního programu Brno Artists in Residence.
27. 9. 2017 – 27. 10. 2017
(Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99)