Dům umění města Brna - výstavy, březen 2017

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Na tělo
Hana Stehlíková Babyrádová, Vladimír Havlík, Petr Kamenický, Hana Novotná a jejich studenti
nateloSoučasnost je poznamenána jednak zvýšeným zájmem o tělo a vše, co s ním souvisí, jednak jakýmsi postupným odtělesňováním naši existence a přesunem do netělesných virtuálních světů. Vztah člověka k tělu se proměňuje s dobou. V historii umění bylo tělo adorováno i zatracováno. Žijeme v době narcistického přístupu k tělu – málo však hledíme do zrcadel vlastní tělesnosti, spíše vzhlížíme k tělům dokonalým předkládaným nám v hyperrealistických obrazech. Účel pěstování těla je reprezentativní, tělo se stává nástrojem moci. Vnímáme však skutečně svoje tělo? Patří naše těla jenom nám? Milujeme svoje tělo?

Výstava objektů, fotografií, konceptuálních děl a videoinstalací.
8. 3. 2017 – 26. 3. 2017
(Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99)

BIG LIGHT
biglightDům umění města Brna propůjčuje svůj prostor historického funkcionalistického výstavního pavilonu uměleckému projektu BIG LIGHT pro účely zkušebního provozu její experimentální laboratoře a informačního centra. Po dobu několika nadcházejících měsíců bude výstavní charakter Domu umění přeměněn na zázemí pro vědecké výzkumy v oblasti ohledávání sociologických, psychologických i ryze fyziologických aspektů kontaktu člověka s uměle utvořenými augmentovanými a virtuálními světy, které se paralelně prolínají do každodenního fungování naší společnosti. Akcelerovaný vývoj technologických prostředků, sloužících stále více jako prodloužení možností lidského těla spíše než jako pouhé nástroje, které ovládáme, způsobil, že naše vazby s hmotnou realitou se rozostřují. Vnímání toho, nakolik sami držíme kontrolu nad svým prostředím a do jaké míry jsme naopak zpětně řízeni výdobytky vlastních invencí, je nezřetelné.

BIG LIGHT predikuje vývoj společnosti, procházející přes kritický bod možného mezinárodního konfliktu, a podílí se na jeho překonání. Stojí tak na pomezí současnosti a vize blízké budoucnosti. Je utopická, zároveň však velmi pevně ukotvená v aktuální existenci.

Součástí prezentace BIG LIGHT v Domě umění města Brna jsou performance, které probíhají každý den v otevírací době vždy po dvou hodinách: v 11.00, v 13.00, v 15.00 a v 17.00 hodin.
7. 12. 2016 – 12. 3. 2017
(Dům umění)

In a Landscape
inalandscapeKoncepce výstavy vychází z přesvědčení, že ostrá hranice mezi přírodou a kulturou je překonaná. To, co je přírodní a to, co je vytvořeno člověkem, vytváří jeden komplex. Příroda v sobě nese projevy sociálních i ekonomických struktur. Název výstavy odkazuje na avantgardní hudební skladby Johna Cage, které hudbu rozšiřují o zdánlivě cizorodé zvuky a otevírají se náhodě a místnímu kontextu. Výstava se zaměřuje na rejstřík různých způsobů, jimiž současné umění tematizuje krajinu (přírodu) prostřednictvím současných technologií a zkoumá rozhraní mezi přírodou, uměním a vědou. Prezentace těchto skladeb bude součástí výstavní strategie. Technologie nepovažujeme za pouhý neutrální nástroj, ale chápeme je jako aktivní činitel podílející se na novém chápání materiality, senzibility a imaginace. Představa přírody a její vyjádření prostřednictvím široké škály vizuálních prostředků (od olejomalby přes digitálně upravenou fotografii až ke grafickému záznamu „hacknuté“ rostliny) je v současné době nejen nemyslitelná bez experimentů inspirovaných vědními disciplínami, ale rozšiřuje se také do dříve neviditelných mikrosvětů i do makroměřítka kosmického prostoru, mimo tradiční hranice smyslové postižitelného, prostoru a času.
15. 2. 2017 - Komentovaná prohlídka
8. 2. 2017 – 26. 3. 2017
(Dům pánů z Kunštátu)

G99═výstava↔František Fekete↔?externí umělci?

fekete3

 


7. 12. 2016 – 12. 3. 2017

(Dům umění)