Dům umění města Brna - výstavy, leden 2017

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

BIG LIGHT
biglightDům umění města Brna propůjčuje svůj prostor historického funkcionalistického výstavního pavilonu uměleckému projektu BIG LIGHT pro účely zkušebního provozu její experimentální laboratoře a informačního centra. Po dobu několika nadcházejících měsíců bude výstavní charakter Domu umění přeměněn na zázemí pro vědecké výzkumy v oblasti ohledávání sociologických, psychologických i ryze fyziologických aspektů kontaktu člověka s uměle utvořenými augmentovanými a virtuálními světy, které se paralelně prolínají do každodenního fungování naší společnosti. Akcelerovaný vývoj technologických prostředků, sloužících stále více jako prodloužení možností lidského těla spíše než jako pouhé nástroje, které ovládáme, způsobil, že naše vazby s hmotnou realitou se rozostřují. Vnímání toho, nakolik sami držíme kontrolu nad svým prostředím a do jaké míry jsme naopak zpětně řízeni výdobytky vlastních invencí, je nezřetelné.

BIG LIGHT predikuje vývoj společnosti, procházející přes kritický bod možného mezinárodního konfliktu, a podílí se na jeho překonání. Stojí tak na pomezí současnosti a vize blízké budoucnosti. Je utopická, zároveň však velmi pevně ukotvená v aktuální existenci.

Součástí prezentace BIG LIGHT v Domě umění města Brna jsou performance, které probíhají každý den v otevírací době vždy po dvou hodinách: v 11.00, v 13.00, v 15.00 a v 17.00 hodin.
7. 12. 2016 – 12. 3. 2017
(Dům umění)

Nevratný posun
nevratnyposunSkupinová výstava bývalých studentů prof. Adély Matasové z výtvarných ateliérů konceptuální a intermediální tvorby na UMPRUM v Praze a Západočeské univerzitě v Plzni.

„Nevratný posun“ je poslední z cyklu tří výstav. První z cyklu − „Zóna pohybu“ (DOX, 2014) − mapovala jak samotnou práci s novými médii v 90. letech minulého století na UMPRUM, tak proměnu ateliéru volného umění, který jako první začal používat počítačovou techniku. Po úspěšné výstavě v Doxu pokračovala užší skupina absolventů na přípravě druhé výstavy, která se uskutečnila od dubna do června 2016 v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, jejíž prostory se staly nedílnou součástí konceptu výstavy. Název výstavy „Teorie chlupatého míče“ je odkazem k samotné teorii, která popisuje, jak lze uspořádat směry na povrchu koule. Jednotlivé výtvarné výpovědi v souladu s teorií reflektují principy odchylek a nerovností.
Koncept výstavy „Nevratný posun“ navazuje na tematizovaný problém odchylek a nerovností (Klatovy, 2016) a vychází oproti předchozímu úzkému propojení s architektonickým prostorem galerie také z úvah o vztahu uměleckého díla k budoucnosti v kontextu sílících sociálních apelů.
22. 11. 2016 – 15. 1. 2017
(Dům pánů z Kunštátu)

Yuki Higashino & Elisabeth Kihlström
yukihigashinoVýstava švédské umělkyně Elisabeth Kihlström (1988) a Japonce Yuki Higashina (1984) navazuje na koncepci Galerie G99, založenou na prezentování mladých talentovaných autorů z České republiky i zahraničí. Autoři se potkali před čtyřmi lety ve Vídni a od té doby zde spolu žijí a tvoří – příležitostně fungují jako autorská dvojice, jindy tvoří svá díla samostatně, i když třeba v rámci jednoho výstavního projektu, jako je tomu v případě výstavy pro G99.

Yuki Higashino vystaví nové akrylové malby na plexiskle. Do prostorové hloubky převádí abstraktní malby pochybných autorů, jejichž fotografie si stáhl z internetu a ve photoshopu je převedl na cmykové rastry. Ironizuje tak současné bezduché epigonství gestických abstraktních maleb, jaké zdobí nemálo chodeb a kanceláří v institucích a na poloveřejných místech.

Ústředním tématem děl, která na výstavě prezentuje Elisabeth Kihlström, je fenomén mobilních telefonů, jež se v posledních letech stávají takřka součástí svých uživatelů – jsou prodloužením naší ruky a naší mysli, jsou nositelem našeho soukromého vnitřního prostoru, který skrze ně často neváháme otevírat na veřejnosti.
22. 11. 2016 – 15. 1. 2017
(Dům umění, Galerie Jaroslava Krále)