Dům umění města Brna - výstavy, prosinec 2016

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Nevratný posun
nevratnyposunSkupinová výstava bývalých studentů prof. Adély Matasové z výtvarných ateliérů konceptuální a intermediální tvorby na UMPRUM v Praze a Západočeské univerzitě v Plzni.

„Nevratný posun“ je poslední z cyklu tří výstav. První z cyklu − „Zóna pohybu“ (DOX, 2014) − mapovala jak samotnou práci s novými médii v 90. letech minulého století na UMPRUM, tak proměnu ateliéru volného umění, který jako první začal používat počítačovou techniku. Po úspěšné výstavě v Doxu pokračovala užší skupina absolventů na přípravě druhé výstavy, která se uskutečnila od dubna do června 2016 v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, jejíž prostory se staly nedílnou součástí konceptu výstavy. Název výstavy „Teorie chlupatého míče“ je odkazem k samotné teorii, která popisuje, jak lze uspořádat směry na povrchu koule. Jednotlivé výtvarné výpovědi v souladu s teorií reflektují principy odchylek a nerovností.
Koncept výstavy „Nevratný posun“ navazuje na tematizovaný problém odchylek a nerovností (Klatovy, 2016) a vychází oproti předchozímu úzkému propojení s architektonickým prostorem galerie také z úvah o vztahu uměleckého díla k budoucnosti v kontextu sílících sociálních apelů.
22. 11. 2016 – 15. 1. 2017
(Dům pánů z Kunštátu)

Yuki Higashino & Elisabeth Kihlström
yukihigashinoVýstava švédské umělkyně Elisabeth Kihlström (1988) a Japonce Yuki Higashina (1984) navazuje na koncepci Galerie G99, založenou na prezentování mladých talentovaných autorů z České republiky i zahraničí. Autoři se potkali před čtyřmi lety ve Vídni a od té doby zde spolu žijí a tvoří – příležitostně fungují jako autorská dvojice, jindy tvoří svá díla samostatně, i když třeba v rámci jednoho výstavního projektu, jako je tomu v případě výstavy pro G99.

Yuki Higashino vystaví nové akrylové malby na plexiskle. Do prostorové hloubky převádí abstraktní malby pochybných autorů, jejichž fotografie si stáhl z internetu a ve photoshopu je převedl na cmykové rastry. Ironizuje tak současné bezduché epigonství gestických abstraktních maleb, jaké zdobí nemálo chodeb a kanceláří v institucích a na poloveřejných místech.

Ústředním tématem děl, která na výstavě prezentuje Elisabeth Kihlström, je fenomén mobilních telefonů, jež se v posledních letech stávají takřka součástí svých uživatelů – jsou prodloužením naší ruky a naší mysli, jsou nositelem našeho soukromého vnitřního prostoru, který skrze ně často neváháme otevírat na veřejnosti.
22. 11. 2016 – 15. 1. 2017
(Dům umění, Galerie Jaroslava Krále)