Dům umění, laterna magika

Public relations

  • Platební brána pro váš byznys

    Platební brána pro váš byznys

    Brněnský provozovatel platební brány Pays letos představuje několik zajímavých služeb, které ocení každý, kdo prodává své zboží, výrobky nebo služby na internetu. Platební brána Pays se po několika letech provozu řadí mezi ověřená a spolehlivá řešení pro internetové platby. Za vznikem platební brány stojí Karel Sasín se svým týmem, který je...

Dům umění města Brna - výstavy, září 2016

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Cold-Pressed, Low-Heat
Virginorganicvegankosher

cold-pressedVýstava se zabývá fenoménem kvality a jejího vnímání v kontextu současného umění.

Titul Cold-Pressed, Low-Heat (za studena lisovaný, balený při nízkých teplotách), odkazuje na specifickou kvalitu superpotraviny – kokosového oleje. Jedná se o tuk, který se pro své unikátní vlastnosti řadí k produktům se širokým spektrem vnitřního i vnějšího použití. Kokosový olej je synonymem zdravého životního stylu. Je panenský, organický, veganský a košer.

Autorky výstavní koncepce v úzké spolupráci s vyzvanými umělci Milanem Houserem (CZ), Stéphanie Lagarde (FR), Norou Turato (NL/HR), Kateřinou Šimáčkovou (CZ) a Danielem Walwinem (NL/UK) definují výslednou expozici. Jejich pozice je zde rolí spoluautora a zároveň zadavatele, ve snaze docílit komplexního sdělení divákovi za využití aktuálních výstavních mechanismů. Výstava zároveň komentuje současné tendence umělecké praxe, která směřuje k rozšíření hranic vlastního působení.

Daniela a Linda Dostálkovy se zabývají implikací formálních postupů příbuzných společenských oblastí v dalších souvislostech. Poskytují servis především galerijním institucím, umělcům či organizacím a napomáhají tak při spoluvytváření nových pojetí autonomních sociálních hybridních forem.
14. 9. 2016 – 30. 10. 2016
(Dům pánů z Kunštátu)

EPOS
eposVýstava představí tvorbu fotografů brněnské skupiny EPOS, Jiřího Horáka, Rostislava Košťála, Františka Maršálka a Petra Sikuly. Jejich inscenovaná fotografie si jako tzv. Brněnská škola aranžované fotografie vydobyla místo v dějinách československé fotografie. Elegické, pochmurné ladění fotografií souvisí s tehdejším mentálním nastaveném vzdorné vlasaté „bigbítové" mládeže sedmdesátých let i svobodnou hippie náladou konce let šedesátých. Fotografie skupiny nesou znaky inspirace filmovou estetikou nové vlny, módní fotografie a reportážní fotografie tehdejších časopisů orientovaných na mladou generaci. Snímky rovněž představí počátky Divadla Husa na provázku. Výstavu pojal kurátor Pavel Vančát jako uměleckohistorickou reflexi fenoménu aranžované fotografie. Výstavu doprovodí publikace s rozsáhlou dokumentací a analýzou tohoto jevu.
28. 9. 2016 – 30. 11. 2016
(Dům umění, Procházkova síň)

Marian Palla
Malba hlínou – klacky zubama
pallaAutor patří k důležité literární a výtvarné nekonceptuální tendenci, využívající prvky humoru a absurdity, která má v Brně dlouholetou kontinuitu od 70. let minulého století. Komornější projekt je výsledkem spolupráce autora a jeho psíka Bruna. Soubor bude obsahovat Pallovy obrazy malované hlínou z posledních let a dřevěné objekty vytvořené v téže době Brunem (Árik od Výrovského potoka). Autor vědomě uvádí své dílo do absurdního kontextu. Klade si otázky po autenticitě uměleckého díla a jeho místě v současnosti.
28. 9. 2016 – 13. 11. 2016
(Dům umění, Galerie Jaroslava Krále)

Jan Lesák
Running in Haze

lesakJan Lesák (*1984) se ve svém teoretickém výzkumu i umělecké praxi zabývá možnostmi, jak lze pracovat s již existujícími díly, artefakty, formálními strukturami nebo idejemi. Vytrvale pracuje ve více rovinách s médiem fotografie. Zajímá se o hraniční formální možnosti média fotografie - objektovost, nezobrazivost a přesahy k abstrakci. Médium fotografie je pro Lesáka přitažlivé také z hlediska jeho funkce dokumentování a zaznamenávání uměleckých děl a možností následné interpretace. Pro prostor galerie G99 připraví výstavu nejnovějších prací, které budou navazovat na jeho předešlou uměleckou praxi. V prostorové fotografické instalaci naplno rozvine důraz na formální čistotu a minimalistickou reduktivní estetiku s ohledem na materialitu média fotografie a jeho radikální technologickou proměnu, která se odehrála v posledních letech.
14. 9. – 30. 10. 2016
(Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99)