Dům umění města Brna - výstavy, září 2016

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Cold-Pressed, Low-Heat
Virginorganicvegankosher

cold-pressedVýstava se zabývá fenoménem kvality a jejího vnímání v kontextu současného umění.

Titul Cold-Pressed, Low-Heat (za studena lisovaný, balený při nízkých teplotách), odkazuje na specifickou kvalitu superpotraviny – kokosového oleje. Jedná se o tuk, který se pro své unikátní vlastnosti řadí k produktům se širokým spektrem vnitřního i vnějšího použití. Kokosový olej je synonymem zdravého životního stylu. Je panenský, organický, veganský a košer.

Autorky výstavní koncepce v úzké spolupráci s vyzvanými umělci Milanem Houserem (CZ), Stéphanie Lagarde (FR), Norou Turato (NL/HR), Kateřinou Šimáčkovou (CZ) a Danielem Walwinem (NL/UK) definují výslednou expozici. Jejich pozice je zde rolí spoluautora a zároveň zadavatele, ve snaze docílit komplexního sdělení divákovi za využití aktuálních výstavních mechanismů. Výstava zároveň komentuje současné tendence umělecké praxe, která směřuje k rozšíření hranic vlastního působení.

Daniela a Linda Dostálkovy se zabývají implikací formálních postupů příbuzných společenských oblastí v dalších souvislostech. Poskytují servis především galerijním institucím, umělcům či organizacím a napomáhají tak při spoluvytváření nových pojetí autonomních sociálních hybridních forem.
14. 9. 2016 – 30. 10. 2016
(Dům pánů z Kunštátu)

EPOS
eposVýstava představí tvorbu fotografů brněnské skupiny EPOS, Jiřího Horáka, Rostislava Košťála, Františka Maršálka a Petra Sikuly. Jejich inscenovaná fotografie si jako tzv. Brněnská škola aranžované fotografie vydobyla místo v dějinách československé fotografie. Elegické, pochmurné ladění fotografií souvisí s tehdejším mentálním nastaveném vzdorné vlasaté „bigbítové" mládeže sedmdesátých let i svobodnou hippie náladou konce let šedesátých. Fotografie skupiny nesou znaky inspirace filmovou estetikou nové vlny, módní fotografie a reportážní fotografie tehdejších časopisů orientovaných na mladou generaci. Snímky rovněž představí počátky Divadla Husa na provázku. Výstavu pojal kurátor Pavel Vančát jako uměleckohistorickou reflexi fenoménu aranžované fotografie. Výstavu doprovodí publikace s rozsáhlou dokumentací a analýzou tohoto jevu.
28. 9. 2016 – 30. 11. 2016
(Dům umění, Procházkova síň)

Marian Palla
Malba hlínou – klacky zubama
pallaAutor patří k důležité literární a výtvarné nekonceptuální tendenci, využívající prvky humoru a absurdity, která má v Brně dlouholetou kontinuitu od 70. let minulého století. Komornější projekt je výsledkem spolupráce autora a jeho psíka Bruna. Soubor bude obsahovat Pallovy obrazy malované hlínou z posledních let a dřevěné objekty vytvořené v téže době Brunem (Árik od Výrovského potoka). Autor vědomě uvádí své dílo do absurdního kontextu. Klade si otázky po autenticitě uměleckého díla a jeho místě v současnosti.
28. 9. 2016 – 13. 11. 2016
(Dům umění, Galerie Jaroslava Krále)

Jan Lesák
Running in Haze

lesakJan Lesák (*1984) se ve svém teoretickém výzkumu i umělecké praxi zabývá možnostmi, jak lze pracovat s již existujícími díly, artefakty, formálními strukturami nebo idejemi. Vytrvale pracuje ve více rovinách s médiem fotografie. Zajímá se o hraniční formální možnosti média fotografie - objektovost, nezobrazivost a přesahy k abstrakci. Médium fotografie je pro Lesáka přitažlivé také z hlediska jeho funkce dokumentování a zaznamenávání uměleckých děl a možností následné interpretace. Pro prostor galerie G99 připraví výstavu nejnovějších prací, které budou navazovat na jeho předešlou uměleckou praxi. V prostorové fotografické instalaci naplno rozvine důraz na formální čistotu a minimalistickou reduktivní estetiku s ohledem na materialitu média fotografie a jeho radikální technologickou proměnu, která se odehrála v posledních letech.
14. 9. – 30. 10. 2016
(Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99)