Dům umění města Brna - výstavy, duben 2016

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Milan Houser
Barvometrie
milanhouserVýstava předního českého a brněnského umělce Milana Housera (*1971) přinese jednak aktuální sondu do Houserova současného myšlení v oblasti malby, jednak určitým způsobem zhodnotí jeho tvorbu za poslední desetiletí. V průběhu uplynulých let se odehrávala v mnoha podobách, od malby, objektu a sochy po instalace, avšak médium malby bylo vždy její nosnou platformou. U Housera je zjevné silné zaujetí kvalitami samotné barvy, laku a vyzněním čistých barevných ploch. Koncepce výstavy vychází z možností výstavního prostoru, jeho architektury, zrcadlením v mnoha polohách lesklých a lakovaných mono ploch. V centru výstavy bude dominance barvy, barviva, jejich analýza a jejich spojení s vrchním světlem budovy, čímž vznikne ojedinělý „color house“.
9. 3. 2016 – 1. 5. 2016
(1. patro)

 

V hlavě architekta
Kraus – Sládeček
David Kraus (*1970, Zlín) a Svatopluk Sládeček (*1969, Praha) jsou architekti, kteří patří mezi solitérní, obtížně zařaditelné tvůrce. Tuto pozici si získali jednak díky stavbám, nekonvenčnímu uvažování o architektuře nebo i strategiím, které uplatňují při prosazování svých názorů na architekturu. K jejich osobnímu sblížení došlo až v době, kdy se každý z nich mohl pochlubit celou řadou realizací. Přestože každý z nich má odlišný výchozí bod, od kterého se jejich cesta k architektuře ubírá, v architektonické práci je spojuje celá řada shodných rysů. Názorová blízkost je také motivem jejich setkání ve výstavním prostoru, ve kterém každý z nich realizuje objekt, jenž slouží jako základ pro interpretaci toho druhého. Objekty jsou oboustrannou sondou do hlavy architekta, která odhaluje motivy a inspirační zdroje, o které se každý z nich opírá.
9. 3. 2016 – 1. 5. 2016
(Dům umění)

Robert V. Novák
ALBVM
robertvnovakAutor je známý především svou produkcí z oblasti grafického designu, současně také fotografuje - ve výstavních síních se jeho práce objevují od devadesátých letech. Černobílé fotografie R. V. Nováka inklinují k jednoduchosti, důležitou roli v nich sehrává světlo, které často zastírá konkrétnost motivu a naopak akcentuje jeho poetiku a mnohovýznamovost.
Autor vnímá fotografii jako autonomní fotografický obraz, volně související s výchozím motivem. Koncepce výstavy reaguje na prostředí, kde jsou fotografie prezentovány – projekty R. V. Nováka vznikají pro konkrétní prostor, aby s ním souzněly a vzniklo tak propojení fotografické interpretace neopakovatelných světelných a prostorových dispozic.
9. 3. 2016 – 1. 5. 2016
(Dům umění, Galerie Jaroslava Krále)

SŠUD v Brně
Studentský design 2016
studentdesignStudentský design 2016 – soutěž pro žáky a studenty středních a vyšších odborných škol odehrávající se v pěti kategoriích: produktový design, grafický design, oděv, sklo, multimédia. Ve velké většině se jedná o práce absolventské, maturitní, příp. klauzurní. Vystavené práce jsou tak přehlídkou úrovně středních uměleckých škol celé republiky. Pořádá Střední škola umění a designu v Brně.
23. 3. – 7. 4. 2016
(Dům pánů z Kunštátu)

Hans Kupelwieser
Pět prostorů pro Brno

kupelwieserVýstava významného rakouského umělce Hanse Kupelwiesera v Domě pánů z Kunštátu v Brně je koncipována pro konkrétní prostory objektu, s nímž se umělec poprvé seznámil v rámci své účasti na projektu Sochy v ulicích v roce 2008. Jeho tvorba se nesoustřeďuje pouze na jednu uměleckou disciplinu, ale prolínají se v ní a vzájemně ovlivňují různá média, jsou překračovány hranice jednotlivých uměleckých kategorií. S novým přístupem k tradičním oborům souvisejí vzájemné přesahy volné skulptury, reliéfu, fotografie, designu, architektury, experimenty s nekonvenčními technologiemi a materiály. Díla vybraná pro brněnskou výstavu vznikala během posledního desetiletí a přibližují hlavní principy Kupelwieserových prací – hru s významy, proměnlivost, vycházející z kreativního využití médií a materiálů, s nimiž pracuje způsobem, často popírajícím jejich vžité funkce a vlastnosti.
26. 4. – 12. 6. 2016
(Dům pánů z Kunštátu)

Erik Sikora
Predpovede a popovede

sikoraErik Sikora (*1986) ve své tvorbě používá nenáročné, neprefabrikované a široko využívané DIY postupy. V duchu současné klipové kultury pracuje především s videem, které často komponuje s epickou zvukovou poetičností. Jeho videa jsou záznamem živých akcií na hranici nonsensu a poetického symbolizmu. Zajímá ho banalita a její imaginativní potenciál, zkrátka, nespoutaný koncept života. Nástrojem jeho průzkumu je kreativita jako spontánní situační aktivita, která osvobozuje představivost od vžitých návyků a pravidel, umožňuje autentické bytí, a potenciálně může spustit i pověstnou sociální bombu. Z pohledu kontrakultury můžeme jeho přístup chápat i jako politický.

Videotvorba Erika Sikory organicky propojuje žánry reportáže, instruktážního filmu a videoeseje. Autor se v nich představuje jako vynalézavý podnikatel, zlepšovatel nebo vychovatel. Provází nás přes fáze stanovení „problému", jeho analýzu k návrhu řešení.
26. 4. – 12. 6. 2016
(Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99)