Dům umění města Brna - výstavy, květen 2015

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Tektonika paměti
Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském mladém umění

tektonikapametiPaměť fungující na základě zvláštní, těžko vysledovatelné logiky. Rodinné historie, osobní vzpomínky, jejich příběhy a proměny, které se předávají z jednoho člena rodiny na druhého. Struktura obrazu pomíjivé, individuálně viděné skutečnosti, tvoří východiska chápání současnosti našeho kulturního prostoru. Tak by bylo možné popsat téma osobních vzpomínek v nejmladším českém a slovenském vizuálním umění. Prostřednictvím rodinného příběhu se mladí umělci dotýkají mimo jiné i obecně stále naléhavé potřeby společnosti vyrovnat se s nedávnou historicko-politickou minulostí obou zemí. Nepoužívají kategoricky jasná vyjádření. Vyjadřují se esenciálním jemným obrazem, subtilním záchvěvem vnímání, prostřednictvím vnitřně prožitých, zasutých emocí, které uvízly v jejich paměti nebo v paměti jejich nejbližších. V českém i slovenském umění se vzpomínka, paměť a historie objevují jako námět výtvarných děl spíše sporadicky nebo ve velmi zobecňující rovině. Námět se prosazuje až nyní, jak na slovenské, tak na české výtvarné scéně, v mimořádné šíři a jedinečném subtilním výrazu.
18. 3. 2015 – 17. 5. 2015
(1. patro)

Aleš Čermák
Performativní jazyk
alescermakAleš Čermák (*1983) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze a svoji uměleckou tvorbu spojuje s filmovým, divadelním a literárním prostředím. Tato spolupráce mu přináší zajímavou konfrontaci v otázce komunikace mezi divákem a umělcem. Autor se zajímá o souvztažnost těchto dvou stran, které se nacházejí v jedné rovině a navzájem se prolínají. Divák do určité věci vstupuje svým pohledem, citem a dotváří vlastní linku daného příběhu. Aleš Čermák si bude klást otázku o významu komunikace v současné společnosti a o významu jazyka samotného. Autor je zakladatelem nezávislého nakladatelství Ausdruck Books a mezi jeho poslední projekty patří pětidílný work in progress projekt s názvem Občan a věc, který se opírá o téma vyloučeného člověka ve společnosti.
15. 4. 2015 – 17. 5. 2015
(Galerie Jaroslava Krále)

V hlavě architekta / Kraus–Sládeček
David Kraus (*1970, Zlín) a Svatopluk Sládeček (*1969, Praha) jsou architekti, kteří patří mezi solitérní, obtížně zařaditelné tvůrce. Tuto pozici si získali díky stavbám, nekonvenčnímu uvažování o architektuře nebo díky strategiím, které uplatňují při prosazování svých názorů na architekturu. K jejich osobnímu sblížení došlo až v době, kdy se každý z nich mohl pochlubit celou řadou realizací. Přestože každý z nich má odlišný výchozí bod, od kterého se jejich cesta k architektuře ubírá, v architektonické práci je spojuje celá řada shodných rysů. Názorová blízkost je také motivem jejich setkání ve výstavním prostoru, ve kterém každý z nich realizuje objekt, jenž slouží jako základ pro interpretaci toho druhého. Objekty jsou
oboustrannou sondou do hlavy architekta, která odhaluje motivy a inspirační zdroje, o které se každý z nich opírá.
15. 4. 2015 – 17. 5. 2015
(Procházkova síň)