Metropolitní spolupráce na setkání evropských měst ve Štrasburku

Brno, 15. ledna 2014 - Na konci listopadu 2013 se ve Štrasburku uskutečnilo setkání pracovní skupiny sítě Eurocities zaměřené na metropolitní oblasti a prezentace výstupů projektu MAIA (Metropolitan Areas in Action) členům Evropského parlamentu.

MMB Eurocities250

Předmětem pracovního setkání i samotného projektu MAIA bylo téma metropolitní spolupráce, které se v současné době řeší v souvislosti s přípravou nového programového období Evropské unie 2014–2020.

Eurocities je síť velkých evropských měst nad 250 tisíc obyvatel. V současné době má 128 členů z 33 států. Město Brno je aktivním členem této sítě již od roku 1993 a postupně se zapojilo nejen do aktivit fór, ale i do jednorázových projektů.

V současné době vrcholí debaty o podobě nového programového období Evropské unie 2014–2020. Pro velké evropské metropole, chápané jako metropolitní oblasti, tedy ne pouze jako města omezená administrativními hranicemi, představuje toto programové období značnou příležitost i výzvu, neboť Evropská komise je vnímá jako póly růstu a motory ekonomického rozvoje regionů i států.

V rámci České republiky jsou metropolitní oblasti podle schválené Strategie regionálního rozvoje ČR oblastmi s počtem obyvatel vyšším než 300 tisíc a také územími s koncentrací funkcí nejvyššího řádu.

Jako nezpochybnitelné metropolitní oblasti Strategie regionálního rozvoje vymezuje těchto šest oblastí: Pražskou, Brněnskou, Ostravskou, Plzeňskou, Hradecko-pardubickou a Ústecko-chomutovskou aglomeraci.

MMB Eurocities-Evropsky parlamentEvropský parlament

V těchto metropolích se tvoří více než 55 % hrubého domácího produktu České republiky a žije zde více než 45 % obyvatel. Pro Českou republiku mají klíčový význam z hlediska ekonomického růstu i mezinárodní konkurenceschopnosti.

Metropolitní oblasti jsou území, na nichž se předpokládá využití nástroje integrovaných územních investic (ITI). ITI je nástroj pro zajištění integrovaného přístupu k financování rozvoje městských aglomerací, přičemž se předpokládá vznik integrované strategie jednotlivých metropolitních oblastí. Hlavní přidaná hodnota ITI spočívá v tom, že umožňuje financovat projekty z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů.

Právě účast města Brna v pracovních skupinách, jako je výše zmíněná zaměřená na metropolitní oblasti, umožňuje získání zkušeností ze zahraničí, které nám citelně chybí. Česká legislativa totiž spolupráci na metropolitní úrovni na rozdíl např. od Německa nebo Francie nezná. Pro využití budoucího nástroje je přitom nezbytná.

Proto se také město Brno stalo jedním z měst, jejichž formy spolupráce na různých úrovních (spolupráce na úrovni metropolitní oblasti, spolupráce s Jihomoravským krajem, spolupráce s Vídní a v rámci středoevropského regionu Centrope) byly v rámci studie (projektu) MAIA analyzovány. Šlo o to, poukázat na skutečnost, že problematika zejména v první úrovni není nijak institucionálně ukotvena, ačkoliv neformální setkání s obcemi v zázemí města naštěstí probíhají.

Jak již bylo uvedeno výše, jedním z cílů štrasburského setkání byla prezentace členům Evropského parlamentu v rámci tzv. Intergroup. Té se zúčastnil i předseda Evropského parlamentu Jan Olbrycht. Činnost pracovní skupiny řešící metropolitní spolupráci hodnotil pozitivně, protože si uvědomuje její přínos i pro ostatní města, u kterých se předpokládá využití nástroje ITI. Zároveň byl spokojen s prezentacemi, které zazněly a které poukázaly na skutečnost, že jednotlivé členské země EU i jednotlivá města v rámci konkrétních členských zemí přistupují k řešení řízení rozvoje metropolitních oblastí a přípravy na využití nástroje ITI rozdílně.

S výsledky projektu MAIA budou samozřejmě prostřednictvím Brna seznámena i další česká a slovenská města.

V příštím roce na konci září se pak Brno stane na několik dní hlavním městem sítě Eurocities, protože zde proběhne setkání Fóra ekonomického rozvoje, které bude zahrnovat konferenci na téma „Přidaná hodnota spolupráce v metropolitních oblastech" a setkání jednotlivých pracovních skupin (metropolitní oblasti, kohezní politika, inovace, mezinárodní ekonomické vztahy). O této významné akci budeme samozřejmě na stránkách Brno Business & Style informovat.

Marie Zezůlková, František Kubeš
Kancelář strategie města MMB
Foto: MMB

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...