Stálice ankety Brno TOP 100 – organizace

Brno, 2. ledna 2013 - Již deset úspěšných let má za sebou anketa Brno TOP 100, pořádaná časopisem Brno Business & Style. Stovkám organizací se během uplynulé dekády podařilo umístit se v jednotlivých ročnících mezi nejlepšími – některé bodovaly jednou, některé vícekrát. Ovšem jen pouhým čtrnácti z nich se to podařilo v každém ročníku. Nutno podotknout, že tyto stálice z řady organizací anketě kralují zaslouženě, bez nich by zkrátka Brno nebylo Brnem. A které organizace to jsou?

kdo_hybe_Brnem-logo-diplomy

Brněnské vodárny a kanalizace

Hlavní činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací. Laboratořemi společnosti jsou prováděny rozbory pitných a odpadních vod.

Společnost působí nejen na území města Brna, ale i v mnoha sousedních městech a obcích. Provozuje úpravnu vody, přivaděč a další zařízení související s Vírským oblastním vodovodem.Brnenske_vodarny

Česká televize, televizní studio Brno

Brněnské televizní studio vzniklo v červnu 1961 jako čtvrté studio tehdejší Československé televize. Historicky prvním pořadem byl zábavný pořad Sedmikrásky nad Brnem, vysílaný ze studia Typos. Brněnské studio stále drží krok s rozvojem nových způsobů výroby i vysílání televizních pořadů. V současné době je celá technologie digitalizována a postavena na počítačových technologiích.Ceska_televize-studio_Brno

Český rozhlas Brno

Český rozhlas Brno je nejstarší, největší a především nejposlouchanější regionální stanicí Českého rozhlasu. Posluchačům v jihomoravském a zlínském regionu nabízí pravidelné celodenní regionální vysílání a podílí se i na vysílání celoplošných stanic – a to jak zpravodajstvím a publicistikou, tak především náročnými uměleckými pořady.Cesky_rozhlas_Brno

Divadlo Bolka Polívky

Divadlo sídlí v budově, jež je zasvěcena divadlu už od konce 2. světové války. V roce 1947 se zde zabydlelo nově vzniklé Svobodné divadlo. O rok později bylo přejmenováno na Městské oblastní divadlo, poté Krajské oblastní divadlo. Následně bylo pojmenováno po klasicích české literatury jako Divadlo bratří Mrštíků. V roce 1965 došlo na mapě divadelního Brna k mnoha přesunům. V budově poté sídlilo Satirické divadlo Večerní Brno, později divadlo U Jakuba, které však bylo z finančních důvodů uzavřeno. Od roku 1993 zde sídlí Divadlo Bolka Polívky.Divadlo_Bolka_Polivky

Divadlo Husa na provázku

Divadlo funguje od roku 1967, kdy začala společně tvořit skupina amatérských divadelníků z JAMU pod vedením Bořivoje Srby. Divadlo Husa na provázku patří mezi nejdůležitější kulturní instituce v Brně. Dalo základ plejádě vynikajících herců. Působili zde Donutil, Pecha, Polívka, Heřmánek, Bartoška, Zedníček, Veškrnová a mnoho dalších.

Dnes má Divadlo Husa na provázku svoji scénu na Zelném trhu.

Divadlo_Husa_na_provazku

Dopravní podnik města Brna

V současnosti provozuje dopravu na 13 tramvajových, 49 městských autobusových a 13 trolejbusových linkách v Brně a okolí. Všechny linky jsou od roku 2004 plně zapojeny do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Brněnská trolejbusová síť je největší v Česku, tramvajová síť je druhá největší po pražské. Vozový park veřejné dopravy, zejména tramvají, je v Brně rozmanitější než v jiných městech. DPmB provozuje také elektrickou lodní dopravu na Brněnské přehradě.
Dopravni_podnik_mesta_Brna

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Brno je největším zdravotnickým zařízením na Moravě. Vznikla spojením tří brněnských pracovišť: Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Fakultní dětská nemocnice a Porodnice na Obilním trhu.

Pacientům poskytuje specializovanou péči ve všech oborech medicíny. Moderní vybavení, týmy erudovaných odborníků, komplexní diagnosticko-léčebné zázemí a úzká vědecko-výzkumná spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně řadí Fakultní nemocnici Brno na jedno z předních míst českého zdravotnictví.
Fakultni_nemocnice_Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny

Poskytuje základní, ale i vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči.

Pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny jsou základnami Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a podílejí se na výuce zdravotnických oborů. Současně plní vědecko-výzkumné úkoly, provádějí klinická hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků.

Fakultní nemocnice u sv. Anny se podílí na projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu, které je zaměřeno na výzkum a vývoj nových metod, technologií a prostředků pro diagnostiku a léčbu nejzávažnějších kardiovaskulárních a neurologických onemocnění.
Fakultni_nemocnice_u_sv_Anny

Janáčkova akademie múzických umění

Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností Leoše Janáčka – skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně a sám usiloval o hudební akademii v metropoli Moravy. Jeho snažení bylo částečně naplněno založením varhanní školy, která se stala posléze odrazovým můstkem k založení brněnské konzervatoře. V předválečném období představovaly konzervatoře nejkvalitnější umělecké vzdělávací instituce.

Až po roce 1945 byla ustavena první vysoká umělecká škola – Akademie múzických umění v Praze. 12. září 1947 pak byla založena Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Dnes studuje na dvou fakultách Janáčkovy akademie přibližně 700 posluchačů, kteří se zde připravují na svou budoucí uměleckou profesi.
Janackova_akademie_muzickych_umeni

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je již od svého založení v roce 1919 jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než dvěma sty katedrami, ústavy a klinikami. Masarykova univerzita je jednou z nejrychleji rostoucích vzdělávacích institucí v Evropě. V posledních letech se na Masarykovu univerzitu hlásí nejvíce studentů ze všech českých univerzit.
Masarykova_univerzita

Mendelova univerzita v Brně

Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn, ale především připravila pro budoucí uplatnění v různých oblastech hospodářské praxe desítky tisíc odborníků.

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav. Zahradnická fakulta sídlí v Lednici, ostatní v Brně. V současné době zde studuje více než 10 tisíc studentů.Mendelova_univerzita_v_Brne

Městské divadlo Brno

Je zcela ojedinělým divadelním uskupením, a to nejenom v rámci České republiky. Ve dvou divadelních domech zde působí celkem tři divadelní soubory, které spolupracují na všech divadelních žánrech. Činoherní scéna byla moderně zrekonstruována v roce 1995. V roce 2004 pak byla inscenací muzikálu Hair slavnostně otevřena Hudební scéna.

V repertoáru divadla jsou převážně originální a původní díla. Městské divadlo Brno každou sezónu uvádí 10 nových inscenací – 5 činoherních a 5 hudebních. U většiny z nich se jedná o novinky, ať už jde o zcela nová díla, nové adaptace, dramatizace nebo překlady. Kromě vyprodaných představení na domácí scéně odehraje v každém roce na 150 představení v zahraničí.Mestske_divadlo_v_Brne

Národní divadlo Brno

Národní divadlo Brno datuje svoji historii od konce 19. století, kdy bylo založeno Družstvo českého národního divadla v Brně. V roce 1881 získalo družstvo povolení k provozování her v Besedním domě. O tři roky později pak zahájilo pravidelný provoz ve vlastní divadelní budově na rohu ulice Veveří a tehdejšího Radwitova náměstí. Dnes je Národní divadlo hlavní divadelní scénou v Brně, kterou tvoří Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo a Divadlo Reduta.

Budova dnešního Mahenova divadla drží pozoruhodný primát – stala se prvním plně elektricky osvětleným divadlem v Evropě.
Narodni_divadlo_brno

Vysoké učení technické v Brně

První česká vysoká škola na Moravě. Univerzita začínala se čtyřmi profesory a 47 posluchači a po více než 110 letech dospěla do pozice mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která nabízí odborné znalosti na osmi fakultách a dvou ústavech v široké škále oborů od technických, přírodovědných přes ekonomické až po umělecké.

V současné době má VUT více než 24 tisíc studentů a podle mezinárodního hodnocení se již několik let řadí mezi nejlepší světové univerzity.
Vysoke_uceni_technicke_v_Brne

red

Vyšlo v Brno Business & Style