Rating města Brna je pozitivní a stabilní

Město Brno potvrdilo svoji ekonomickou a finanční stabilitu a přes současnou světovou hospodářskou krizi obdrželo opět kvalitní ratingové hodnocení. Rating, tedy spolehlivost města splácet své závazky, je hodnocen jako pozitivní se stabilním výhledem.
Ratingové hodnocení si město nechává přidělovat od roku 2001 (krok úzce související se založením dluhopisového programu). Hodnota ratingu má silný vliv na cenu zdrojů, které město získává na finančním trhu (dluhopisy, směnky, úvěry). Požadavek na kvalitní ratingové ohodnocení je i součástí obou smluv o poskytnutí úvěru mezi městem Brnem a Evropskou investiční bankou z roku 2005 a 2010.
„I přesto, že jsme v letošním roce přišli vlivem poklesu daňových výnosů o 750 milionů korun na investicích a výhled na příští rok se bude pohybovat kolem 800 milionů korun, je hodnocení obou renomovaných společností povzbudivým impulsem pro ekonomiku města,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.
V průběhu roku 2009 bylo opětovně uskutečněno pravidelné hodnocení úvěrové spolehlivosti města Brna. Hodnocení provádí dvě nezávislé renomované ratingové agentury – Standard and Poor’s (S&P) a Moody’s Investors Service (Moody’s). Hodnocení je přidělováno na základě podrobného prověření hospodaření města, jeho finanční strategie, situace a plánů.
Agentura Standard & Poor’s potvrdila městu Brnu A- dlouhodobý a A-2 krátkodobý kreditní rating. Výhled hodnotí jako pozitivní. Agentura Moody’s Investors Service potvrdila městu Brnu A2 dlouhodobý a P-1 krátkodobý rating domácí a zahraniční zadluženosti. Výhled hodnotí jako stabilní. Oproti ratingovým hodnocením z předchozího roku nedošlo k žádné změně. K silným stránkám hospodaření města Brna patří předešlé vysoké provozní přebytky umožňující financovat významnou část kapitálových výdajů města z vlastních zdrojů, úroveň bohatství obyvatelstva dosahující úrovně České republiky, kvalitní likvidní pozice a solidní řízení finančních toků města, kontrolovatelná a snižující se výše zadluženosti podporovaná stanoveným limitem čerpání nových úvěrů, velké kapitálové investice podporované z fondů EU.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...