Brněnští vědci představili své plány firmám

V pátek 11. června proběhla v bohunickém biotechnologickém inkubátoru Inbit jedinečná akce. Nejlepší brněnští vědci se zde setkali se zástupci českých a italských firem z oblasti nanotechnologií, biotechnologií a obecně zdraví. Hlavním úkolem bylo sjednotit představy vědeckých pracovníků a firem o tom, jakým směrem by se měl výzkum v nejbližší budoucnosti ubírat, co by mohlo být firmám prospěšné, případně co mohou vědci průmyslu nabídnout. V mnoha případech našli společnou řeč a díky tomu bude mnohem jednodušší získat od firem nemalé prostředky na výzkum a vývoj nebo se spojit do konsorcií za účelem podávání společných projektů do českých i evropských programů výzkumu a vývoje.
Akce se zúčastnil například i Vladimír Velebný, generální ředitel společnosti Contipro Group, která patří mezi největší světové výrobce kyseliny hyaluronové, kterou používá v různých formách většina populace. Přidává se do krémů, do očních kapek, kloubních injekcí nebo i do přípravků na hojení ran, aby hydratovala. Právě doktor Velebný považuje akce tohoto typu za velmi přínosné a efektivní. „Máme příležitost setkat se s nejlepšími vědci z oblastí, které nás zajímají, a navázat s nimi užší kontakt a spolupráci,“ říká Vladimír Velebný. „Přestože se věda dělá zejména na univerzitách a akademiích věd, je nutné ji přenést do praxe a její poznatky uplatnit, ne je schovat do šuplíku,“ dodává Velebný.
Některé vědecké týmy nejen z Ceitecu dosahují již dnes svými výsledky evropské úrovně a spolupracují se světovými firmami. Ostatní se musí ještě naučit prezentovat své výsledky a získat tak finance na výzkum a vývoj od partnerů z průmyslu. „Účast na akcích tohoto typu je naprosto ideální k navázání spolupráce a nenásilnému prezentování vědeckých témat,“ říká Jaroslav Koča, vědecký ředitel za oblast živých věd v Ceitecu. „Naši vědci nemusejí nikam jezdit, firmy přijedou za nimi a neformálně si s nimi povídají. Ze zahraničí máme s touto formou setkávání velmi dobré zkušenosti a budeme ji nadále podporovat,“ dodává profesor Koča. Akce je doprovázena česko-italskou letní školou zaměřenou na bioinformatiku a je organizována v rámci projektu Synbiosis, který je financován ze sedmého rámcového programu Evropské unie.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...