Nejlepší ekonomická diplomka je z Brna, řeší nákup akcí za kryptoměny

Brno, 25. listopadu 2023 - Bylo by v budoucnu možné použít vysoce volatilní kryptoměny jako zástavu při běžném obchodování na kapitálových trzích? Jak vylepšit, zautomatizovat a zefektivnit tvorbu firemních reportů? Či jaké dopady bude mít na českou ekonomiku odklon od automobilů na fosilní paliva a přechod na elektromobily? Právě taková jsou témata vítězných diplomových prací, které uspěly v pátém ročníku soutěže Cena Atlas Copco Services 2023.

Vitezni studenti generalni reditele Cena Atlas Copco Services 2023

Vyhlášení výsledků soutěže, která hodnotila nejlepší ekonomické diplomové práce vzniklé na českých univerzitách, se uskutečnilo ve čtvrtek 23. listopadu v Brně.

„Na tuzemských ekonomických fakultách vzniká každoročně řada opravdu zajímavých diplomových prací. To svědčí nejen o kvalitě našich univerzit, ale rovněž i o skvělém odborném vedení, které se studentům dostává od jejich učitelů. Ve společnosti Atlas Copco Services nám na podpoře ekonomického vzdělání velmi záleží. Proto jsme se již popáté rozhodli odměnit studenty a studentky, kteří mají dobré nápady, a rovněž ocenit i jejich pedagogy," vysvětlil smysl soutěže Roman Pavloušek, generální ředitel Finančního centra Atlas Copco Services.

Bitcion jako zástava při pákovém nákupu akcií? Proč ne!
Absolutním vítězem soutěže se stal Vít Páter, absolvent Fakulty podnikatelské Vysokého technického učení v Brně, a to s diplomovou prací s názvem „Návrh konceptu služby kolateralizace kryptoaktiv pro FinTech společnosti v Evropské unii“.

Autor představuje řešení, které by propojilo relativně nový svět kryptoměn s „tradičním“ finančním světem. Jeho návrh by umožňoval vlastníkům kryptoměn používat bitcoin či ethereum jako zajišťovací aktivum, resp. zástavu (kolaterál) například při pákových obchodech s akciemi. V současné době totiž FinTech společnosti takový typ transakce/zástavy neumožňují.

Vít Páter ve své práci velmi čtivým způsobem popsal fungování trhu kryptoměn i související legislativu, v praktické části pomocí dotazníku zkoumal zájem o využití kryptoaktiv jako kolaterálu, a následně navrhl pro FinTech společnosti funkční řešení, které nechal připomínkovat odborníky. Tento návrh je dobře promyšlený, obsahuje detailní vysvětlení i implementaci řešení, a upozorňuje i na možná rizika.

„Už na první pohled je znát, že Vít Páter světu kryptoměn dobře rozumí. V teoretické části své práce jde opravdu do hloubky a nabízí svěží pohled na danou problematiku. Vyčerpávajícím způsobem rovněž zpracoval pasáž, popisující legislativní situaci ohledně kryptoměn v Evropské unii. Návrhová část práce je velmi dobře promyšlená, přičemž neopomíjí ani případná rizika,“ vyzdvihl Roman Pavloušek.

Cena Atlas Copco Services 2023 Roman Pavlousek Vit Pater 1 misto

Automatizované reporty ušetří čas, elektromobilita bude mít řadu dopadů
Stříbrnou příčku obsadila Sandra Suszterová, absolventka Fakulty podnikatelské Vysokého technického učení v Brně. Ve své diplomové práci s názvem „Aplikace Business Intelligence ve firemním prostředí“ navrhla zavedení jednotného řešení pro analytické a reportingové služby, díky kterému již není nutné používat více nástrojů napříč celou společností.

Autorčino řešení splnilo přední požadavky společnosti a díky automatizaci jednotlivých podnikových procesů snížilo nároky na datové týmy při správě a údržbě reportů a zároveň umožnilo dodávat reporty největším dodavatelům. Výsledkem byl rychlejší proces vytváření reportů, efektivnější poskytování analytického rozhraní zaměstnancům a celkové zefektivnění údržby analytického nástroje.

Na třetím místě soutěže o nejlepší ekonomickou diplomovou práci se umístila Kamila Němečková, absolventka Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Porotu zaujala prací s názvem „Analýza ekonomických dopadů snižování podílu automobilů s konvenčními motory a jejich nahrazování elektromobily v České republice v souvislosti se záměry Evropské unie do roku 2050“.

Podle autorky bude mít snižování podílu vozidel s konvenčními motory a jejich nahrazování elektromobily výrazné ekonomické dopady, jako je vliv na základní makroekonomické ukazatele (především HDP, platební bilanci a nezaměstnanost), příjmovou i výdajovou stránku veřejných financí, vzdělávání, sektor energetiky a domácnosti.

Letos v soutěži bodovalo šest univerzit
Slavnostní vyhlášení výsledků pátého ročníku soutěže Cena Atlas Copco Services, do kterého se přihlásilo téměř čtyřicet absolventů, se uskutečnilo ve čtvrtek 23. listopadu v Brně. Tři nejúspěšnější studenti si mezi sebou rozdělili výhry v souhrnné výši 60 tisíc korun.

Mezi desítkou finalistů letošního ročníku soutěže se umístili absolventi a pedagogové celkem šesti českých univerzit. Ocenění tak míří na Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – technické univerzity v Ostravě a Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Foto: archiv Atlas Copco Services


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...