Optika ČD - Telematiky propojí Masarykovu univerzitu s Vídeňskou univerzitou

Brno, 19. března 2023 - ČD - Telematika zajistí propojení Ústavu výpočetní techniky brněnské Masarykovy univerzity s Výpočetním centrem Vídeňské univerzity (Zentraler Informatikdienst Universität Wien). Společnost poskytne formou pronájmu sdružení CESNET, které toto propojení dvou významných univerzit zastřešuje, jeden pár nenasvícených optických vláken a zajistí housing síťových technických zařízení určených především ke zlepšení přenosových parametrů trasy (např. optických zesilovačů), přenosu unikátních fotonických služeb, testování či monitoringu provozu.

opticke vlakno telematika

„Se sdružením CESNET spolupracujeme úspěšně a dlouhodobě. Velmi nás těší, že nově můžeme přispět k přeshraničnímu propojení dvou významných středoevropských univerzit, a to brněnské Masarykovy a Vídeňské univerzity, poskytnutím naší optické infrastruktury a know-how s jejím provozem a údržbou,“ uvádí Jan Hobza, předseda představenstva ČD - Telematiky.

Součástí plnění je i pravidelná údržba a servisování trasy a souvisejících zařízení. Nové propojení umožní přenosy dat v řádu stovek Gbps a lze ho tedy využívat pro operace s těmi nejvyššími nároky na objem a rychlost přenosu dat. Samotná trasa má oproti jiným poskytovatelům telekomunikačních služeb mezi ČR a Rakouskem unikátní geografický průběh.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 a aktuálně sdružuje téměř 30 akademických institucí z celé ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Sdružení reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT.

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikace a dodavatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou v oblastech jako je silniční telematika.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...