IT společnost Anect stěhuje brněnskou pobočku do Technologického parku

Brno, 7. listopadu 2022 – Česká technologická společnost ANECT na začátku listopadu přestěhovala svoji brněnskou pobočku do Technologického Parku poblíž VÚT Brno. Spolu se stěhováním pobočky do moderních kanceláří, které pojmou vyšší počet zaměstnanců, dochází také ke změně sídla společnosti.

ANECT Brno 001

„Jsme technologická firma, která pracuje na skvělých projektech, pracujeme s nejmodernějšími technologiemi a s nejlepšími lidmi. Proto pokládám za nezbytné, abychom měli firemní zázemí, které bude náš byznys a lidský potenciál podporovat. Díky přesunu do Technologického parku budeme blíže místním vysokým školám a jejich studentům. Například VÚT Brno je v oblasti IT vzdělávání špičkou, čehož bychom chtěli v budoucnu využít a navázat spolupráci například v rámci našeho inovačního hubu, ve kterém vznikají zajímavá technologická řešení,“ říká Jan Zinek, výkonný ředitel společnosti ANECT. Zároveň zdůrazňuje, že ANECT má v Brně své sídlo už od založení společnosti v roce 1993 a z více než 150 zaměstnanců, jich téměř polovina pracuje právě v Brně.

V Brně má společnost ANECT také své Security and Network Operations Center (SNOC), které nepřetržitě dohlíží sítě zákazníků a zabývá se mimo jiné analýzou bezpečnostních incidentů a jejich řešením. „Náš SNOC funguje v nepřetržitém režimu a monitoruje jak provozní parametry, tak bezpečnostní události. Včasná reakce v řádu minut a okamžitá akce eliminují škody, které mohou útočníci v síti zákazníka napáchat. Naše zákazníky chráníme nejenom před ztrátou osobních údajů nebo obchodních dat, ale také před nutností platit útočníkům výkupné, případně před obchodní ztrátou kvůli odstavené výrobě. Kromě analýzy bezpečnostních incidentů a návrhu nápravných opatření od nás zákazníci získávají úsporu v podobě sníženého nároku na odborné kompetence vlastních zaměstnanců a především klid na duši,“ vysvětluje Blanka Nováková, ředitelka sekce Operations Services.

Nové kanceláře podporují hybridní model práce ANECTu
ANECT investoval do nových prostor i přesto, že současným trendem je v mnoha firmách spíše upřednostňování práce z domova. ANECT funguje v hybridním režimu 3 dní v kanceláři a 2 dní práce z domu. „Během uplynulých dvou let jsme si potvrdili, že žádné online platformy pro práci na dálku nenahradí osobní kontakt, především u tak komplexních činností, kterými se zabýváme. Dlouhodobý distanční režim práce ne zcela podporuje týmovou práci, práci na inovacích či v průběhu řešení krizových momentů v našem běžném pracovním životě. Zároveň si uvědomujeme, že nároky na pracovní prostředí a režim se v posledních letech výrazně posunuly. Hybridní model práce tak dává našim zaměstnancům dostatek flexibility a firmě pomáhá zachovat naší firemní kulturu a hodnoty, “ vysvětluje Jan Zinek.

Novou pobočku měli na starosti architekti z PREMIER interiors
Rozvržení interiéru nové pobočky a přípravu veškerých detailů tak, aby daly dohromady funkční a harmonický celek, měla na starosti společnost PREMIER interiors, které své kanceláře svěřila řada nadnárodních i českých firem.

„Design brněnské pobočky má stylovou návaznost na kanceláře v Praze s drobnou aktualizací designu s ohledem na současné trendy. V interiéru můžeme vidět jasné barvy částečně na atypickém nábytku a čalounění, které jsou doplněné zemitými odstíny koberců ve větší ploše. Prostor působí sjednoceně a přináší příjemné prostředí pro zaměstnance i návštěvníky,“ doplňuje architektka Andrea Pastrnek.

Spolu se stěhováním brněnské pobočky se změní také sídlo ANECTu. To bude nyní na adrese Technologický Park, budova A Purkyňova 646/107, 612 00 Brno – Medlánky.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...