Aleš Doucek: Zájem českých firem i institucí o vodíkové technologie rapidně roste

Brno, 10. září 2022 - Zájem českých firem i institucí o vodíkové technologie v poslední době rapidně roste – důkazem může být i to, že za posledního pouhého půl roku se počet členů České technologické vodíkové platformy (HYTEP) zvýšil o třetinu. Platforma, které letos slaví patnáct let od založení, tak mezi sebou přivítala přes dvacet nových členů.

Ales Doucek Hytep

Proč je vodík pro firmy či instituce tak zajímavý? S čím vším může platforma svým členům pomoci? Nejen to prozrazuje Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy a vedoucí oddělení vodíkových technologií v Ústavu jaderného výzkumu Řež.

HYTEP letos slaví 15 let od založení. Kam se za tu dobu tato platforma vyvinula?
Naše platforma se z malé skupiny pár společností a vysokých škol za ta léta vyvinula v plnohodnotného partnera, na kterého se obrací lidé, kteří se o vodíkovém hospodářství a navazujících technologií chtějí dozvědět více. Naše členská základna, která dnes čítá již přes 60 členů, je důkazem, že za posledních pár let zájem o vodík stoupl několikanásobně.
Ale neusínáme na vavřínech. Vodíkové hospodářství, rozvoj pilotních projektů, komercionalizace technologií, legislativní rámec, to vše je v současné chvíli na pořadu dne, a tam všude bude i v následujících letech naše platforma pomáhat jak naším členům, tak i státní správě.

Počet členů HYTEPu v poslední době významně přibývá – čím si to vysvětlujete?
Zájem o rozvoj vodíkového hospodářství konstantně roste, a to nás samozřejmě těší. Je vidět, že i české společnosti začínají vnímat vodík jako jednu z možných cest do budoucna. K tomu, aby to fungovalo v masovém měřítku je ale potřeba začít už dnes. Jedním z prvních kroků bývá mimo jiné vstup do naší platformy, kde si členové přijdou na celou řadu nových kontaktů, informací a získají možnost ovlivňovat do budoucna i legislativu na podporu vodíku.

Kolik členů celkem má HYTEP nyní?
Momentálně máme přes 60 členů.

A kolik jich přibylo v roce 2022?
Letos přibylo přes 23 členů.

Kdo jsou vaši typičtí členové?
Většinou jsou to malé až velké společnosti, ale našimi členy jsou i vysoké školy a výzkumné organizace. V posledním roce vnímáme nárůst zejména ze strany společností, které se o vodíku chtějí dozvědět více a proniknout tak do tohoto specifického a rapidně se rozvíjejícího odvětví.

Co nejvíce členové HYTEPU na platformě oceňují, s čím vším v oblasti vodíkových technologií můžete pomoci?
Naší hlavní přidanou hodnotou je fakt, že u sebe sdružujeme velké množství relevantních informací pro celou řadu aktérů v oboru vodíkové ekonomiky. Spolupracujeme velmi intenzivně se státní správou, naším cílem je poskytovat odborně podložené a nezávislé informace a tím zajistit podporu vodíkových technologií. Tato spolupráce nám také umožňuje spoluutvářet priority ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti dekarbonizace hospodářství.
Jsme zároveň součástí nadnárodní organizace Hydrogen Europe, která v Bruselu prosazuje rozvoj vodíkového hospodářství. Víme tak z první ruky, jakou podobu bude mít konkrétní legislativa a jakým směrem se vyjednávání posouvají. To nám umožňuje mobilizovat aktéry v ČR a podporovat státní správu, aby v Bruselu prosazovali takovou politiku, která zohlední realitu českého prostředí. Mimo jiné poskytujeme našim členům pravidelně přednostní přístup k zajímavým akcím díky propojení se zahraničními ambasádami, CzechInvestem a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
V neposlední řadě zpracováváme pro naše členy analýzy unijní legislativy a shrnutí zajímavých studií od organizací světového formátu jakými je třeba Mezinárodní agentura pro energii (IEA) nebo Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA).

Očekáváte další zájem o členství v HYTEPU? Pro koho máte „otevřené dveře?
Věříme, že počet společností zajímajících se o vodíkové technologie ještě poroste. Otevřené dveře máme pro všechny aktéry, kteří se zaměřují na vývoj, výzkum a výrobu vodíkových technologií, které se uplatňují v sektorech průmyslu, dopravy a energetiky. Zároveň přivítáme každého, kdo má záměr v České republice zrealizovat jakýkoliv vodíkový projekt, který přispěje k rozvoji vodíkového hospodářství.
Do budoucna očekáváme, že se platforma rozroste i personálně. Počítáme tak s výrazným posílením našich aktivit směrem k našim členům. Vnímáme to tak, že se teprve teď sen o vodíkovém hospodářství začíná postupnými krůčky měnit v realitu.

Kde vidíte HYTEP za dalších 15 let?
Jako léty prověřené etablované, suverénní a profesionální sdružení, ke kterému se budou i nadále obracet členové a další společnosti v případě, že budou chtít realizovat vodíkové projekty. Věřím, že se nám podaří ze současné situace vytěžit maximum a za 15 let bude vodík součástí našich životů tak, jak to dnes známe s fosilními palivy. Jako příklad mohu uvést plán páteřní sítě plynovodů přepravující vodík s názvem European Hydrogen Backbone.
Za 15 let budeme již vodík přepravovat plynovody a nebude tak problém dostat jej přesně tam, kde ho bude potřeba. Potenciál vodíkových technologií je nezměrný a my budeme i nadále jedni z těch, kteří budou prosazovat jejich realistické nasazení do praxe.


ANKETA: Ve vodíku vidíme příležitost, sdílení zkušeností vítáme
Členská základna HYTEPu se za poslední dobu výrazně rozrostla. Proč firmám přišlo zajímavé a nezbytné stát se členy této platformy? Co od členství očekávají? S čím jim již platforma pomohla? I na to odpověděli v následující anketě:

1. Kdy se vaše společnost stala členem České vodíkové technologické platformy a jaké pozitivní přínosy si od členství v této platformě slibujete či vám již členství přineslo?
2. V jakém oboru vaše společnost působí a kde konkrétně vidíte ve vašem oboru největší příležitost pro vodíkové technologie?

Simona Kijonkova Zasilkovna 350Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO Packeta Group

1) Zásilkovna se stala členem HYTEP v září roku 2021. Od svého členství si slibujeme sdílení poznatků a zkušeností s dalšími členy platformy a širší podporu rozvoje výrobních kapacit vodíku. Uvědomujeme si svoji odpovědnost a jako inovátor a lídr trhu hledáme neustále cesty, jak pomocí nových technologií lépe skloubit naše podnikání s životním prostředím. Vodíku velmi věříme a víme, že vodíkové technologie jsou v současné době již dostatečně připravené pro každodenní využívání.
Naším cílem je stát se pionýrem ve využití vodíku v logistice a provozu. A to nejen proto, že oblast doručování zásilek je jednou z nejslibnějších pro využití vodíkové mobility, ale i z toho důvodu, že vodík je nejkratší cestou ke snížení uhlíkové stopy. Udržitelné podnikání je jedním ze základních pilířů Zásilkovny, a proto jsme v první polovině letošní roku představili naší strategii udržitelnosti, jejíž součástí je i vodík.
Podepsali jsme také za účasti ministrů průmyslu a obchodu ČR a Korejské republiky memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje vodíkové mobility. Spolupráce by měla zajistit vybudování a provoz vodíkové plnící infrastruktury a navazujících operací, zejména pak v autobusové a nákladní dopravě.

2) Zásilkovna působí v oblasti logistiky a technologií. Každý den doručujeme statisíce zásilek, a proto si uvědomujeme si, že je nutné přistupovat k naší planetě s respektem a pokorou. Snažíme se proto hledat zelené cesty, které minimalizují negativní dopady na naši zemi. Naším cílem je mít do 5 let přibližně 80 % naší flotily na některé z alternativních paliv. Bude to pravděpodobně vodík a elektřina, zároveň ale průběžně analyzujeme využití dalších alternativních zdrojů.
Proč nám dávají největší smysl právě vodíkové technologie? Protože automobily na vodík jsou velmi šetrné k životnímu prostředí – do ovzduší vypouští jen kyslík a vodu. Výhody ale vidíme i v jejich technických parametrech: na rozdíl od elektromobilů dokážou ujet pro nás vyhovující vzdálenost a dočerpání vodíku probíhá stejně rychle jako u benzínu nebo nafty. Odpadá tak zdlouhavé čekání na dobití baterie, jako je tomu například v případě elektroaut. Proto dává vodíková doprava pro náš business největší smysl.

Veronika Fronkova Swagelok Central FluidsystemsVeronika Froňková, Marketing Communication Specialist, Swagelok Central Fluidsystems s.r.o.
1) Několik let jsme byli partnery konference Hydrogen Days, a tak členství HYTEP bylo vyústěním naší spolupráce. Řádnými členy jsme se stali v únoru letošního roku 2022.
Naše produktové portfolio nabízí mnoho řešení pro vodíkové aplikace, proto partnerství Hydrogen Days a následné členství v platformě HYTEP bylo pro nás samozřejmostí. Rádi bychom navázali spolupráci s dalšími společnostmi, které se vodíkem zabývají. Chceme jim být partnerem ve výrobě, výzkumu a vývoji a poskytnout jim naše řešení, služby a odborné znalosti.
Pozitivní přínosy platformy vidíme hlavně v networkingových akcích a možnostech navázat kontakty s dalšími členy platformy. A také v přístupu k aktuálním informacím z evropského vodíkového trhu i legislativního rámce aplikovaného na národní úroveň.
HYTEP se podílí na tvorbě české vodíkové strategie a věříme, že naší podporou platformy napomáháme také pozitivnímu směřování související legislativy.
A v neposlední řadě, členství nám nabízí určitou formu propagace mezi společnostmi a institucemi, které se vodíkem zabývají. Vodík je jednou z našich globálních strategických oblastí a chceme tak být u zrodu H2 technologií i v České republice.

2) Naše společnost Central Fluidsystems s.r.o. působí v České republice, na Slovensku a v Polsku a jsme autorizovaným prodejním a servisním střediskem společnosti Swagelok, která je globálním lídrem na trhu v řešení fluidních systémů s 75letou historií a nespočtem odborných znalostí.
Vodíkové technologie vyžadují vysokou integritu komponent fluidních systémů pro plnění a skladování vodíku v tlakových nádobách a jeho přenos do palivových článků. Nabízíme širokou škálu produktů a řešení Swagelok pro použití v mnoha typech vodíkových aplikací, včetně infrastruktury pro výrobu, přepravu, stlačování, skladování, plnění lahví a pro použití ve vozidlech.
A právě v oblasti infrastruktury vodíku a použití ve vozidlech vidíme největší příležitost. V současné době dodáváme řešení předním evropským výrobcům autobusů, elektrolyzérů a plnících vodíkových stanic, ale chceme i podpořit menší firmy a živnostníky v rámci výzkumu a vývoje.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...