O stavbu tréninkové haly na Vodově se uchází sedm zájemců

Brno, 11. května 2022 - Rada města Brna vzala začákem května na vědomí sedm společností, které prokázaly splnění kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Tréninková hala pro míčové sporty Vodova, a schválila výzvu k podání jejich nabídek.

stavebnici hala stavari

Tréninková hala bude určena pro všechny sálové sporty a rozšíří tréninkové prostory v Brně. Jednopodlažní budova bude spojena pochozí odpočinkovou terasou se stávající halou sportovního komplexu na Vodově. Rozměry sportovní části haly by měly být 49,7 m × 29,7 m. Prostorově vychází z rozměru hřiště na florbal a házenou. Na sportovní segment naváže provozní oddíl budovy, který je situován v severní části a tvoří spojnici mezi starou halou a novým objektem. Nachází se zde šatny sportovců a rozhodčích s hygienickým zázemím a skladové prostory sportovního náčiní a vybavení, dále administrativní zázemí s kancelářskými prostory a zasedací místností a také vstupní recepční část s bufetem a sociálním zařízením.

„Díky nové hale se zlepší možnosti trénování pro sportovní kluby provozující míčové hry. S nimi jsme stavbu také konzultovali, aby nové prostory splňovaly jejich potřeby. Hala bude disponovat i teleskopickými tribunami až pro 250 diváků. Kromě tréninků se zde budou konat i zápasy, především ve florbalu, volejbalu, házené, futsalu a basketbalu,“ uvedl radní pro oblast školství, sportu a tělovýchovy Jaroslav Suchý.

Součástí stavby budou také nové přípojky i úprava areálového osvětlení. Vybudují se zde také nové zpevněné cesty, včetně 33 nových parkovacích míst.

Zdroj: Tiskové středisko MMB