SAKO Brno zahajuje výběrové řízení na výstavbu nejmodernější spalovenské linky v ČR

Brno, 20. července 2021 – Výstavba třetí spalovenské linky v areálu městské společnosti SAKO Brno vstupuje do další fáze. Společnost vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele spočívající v komplexní dodávce technologie a stavby na klíč. K výběru zhotovitele a podpisu smlouvy by mohlo dojít začátkem příštího roku. Zahájení provozu vysoce účinného zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z nevyužitelného komunálního odpadu je plánováno na začátek roku 2025.

spalovaci linka 2131

„Představenstvo společnosti SAKO Brno schválilo kompletní zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele a současně vydalo pokyn k zahájení výběrového řízení,“ oznámil Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Zadávací dokumentace bude podle Filipa Ledera zveřejněna v těchto dnech.

Nová linka navýší nominální kapacitu celého zařízení na 352 000 tun zpracovaného odpadu ročně. Plánovaným technickým řešením se zařadí mezi energeticky nejúčinnější zdroje kombinované výroby elektrické energie a tepla v rámci republiky. Modernizací výrobního zařízení se výrazně navýší možnost dodávek tepla do sítě centrálního zásobování teplem a množství dodané elektrické energie městu Brnu. „Kapacita stávajících kotlů na energetické využívání odpadů je již několik měsíců zcela naplněna a stále přicházejí další požadavky na přebírání odpadu, které již plníme jen s obtížemi. Také skládky v blízkém i vzdáleném okolí se postupně zaplňují. Plánované navýšení kapacity zařízení na energetické využívání odpadu se tedy jeví jako naprosto nezbytný krok z hlediska udržitelné budoucnosti odpadového hospodářství regionu,“ zdůraznil Filip Leder.

Záměr společnosti SAKO Brno letos v lednu vyhověl procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), čímž mohlo dojít k zahájení územního řízení, k němuž se kromě jiných dotčených orgánů státní správy nedávno kladně vyjádřilo také vedení města Brna. Více informací o projektu, jeho parametrech a významu pro město lze nalézt na www.resako.cz.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...