Koronavirus se dotkne i trhu komerčních nemovitostí

Brno, 27. listopadu 2020 – Aktuálně platná vládní opatření mají zásadní dopad na fungování maloobchodníků, a do konce roku se situace ještě zhorší. Nepomáhá tomu ani velká nejistota ohledně letošních Vánoc, tedy období pro retail klíčovým, ani skutečnost, že vláda upravuje opatření několikrát týdně. Mnohá z nich nejsou promyšlena a spíše způsobují chaos. Média se ptají obchodníků na připravenost pro druhou vlnu Covid19. Připravit se na něco, kde nemáte, byť malou kontrolu, není dost dobře možné.

nakupni centrum

Vládní podpora částečně kryla náklady na zaměstnance a nájemné, ale nijak nebere v potaz další poplatky vycházejících z nájemních smluv, a dále kompenzaci zisku. Od posledních opatření neuplynulo více než 4 měsíce, což je velmi krátká doba na „zotavení“ a vytvoření dostatečné finanční rezervy.

Dopadů bude celá řada: ukončení činnosti některých maloobchodníků, ztráta pracovních pozic, dlouhodobě prázdné maloobchodní prostory. Na druhou stranu, současný stav může být příležitostí aktivně zrevidovat strategii značky, efektivitu prodejní sítě, prodejních kanálů při zohlednění změněného nákupního chování zákazníků. „Nejsem zastánce vytváření, šíření strachu či hysterie a honby za senzacemi – situace naopak vyžaduje hledání možností a konstruktivních řešení,“ říká Lenka Matthews ze stejnojmenné společnosti.

„Vývoj real estate průmyslu nebyl již v době před pandemií v souladu s tempem neustále se měnících vnějších a vnitřních parametrů podnikání, světových ekonomik a potřeb všech zúčastněných stran včetně koncového zákazníka,“ říká zakladatelka společnosti, Lenka Matthews. Společník Miloš Staněk ji doplňuje: „jsem přesvědčen, že dokážeme na současný tak měnící se realitní trh, vnést dlouholeté a detailní znalosti, nový vhled a nadšení pro věc. Spolu s rozsáhlou sítí kontaktů, znalostí komplexních požadavků na pronájmy, správu majetku, akvizice či prodej, dokážeme poskytnout poradenství a zastoupení pro klienty v rezidenční oblasti, retailu i pohostinství.“

Společnost Matthews &Partners založila Lenka Matthews v dubnu 2018 po více než dvacetileté zkušenosti v oblasti víceúčelových nemovitostí – nákupních center, developerských projektů, nákupních tříd či klasického retailu ve střední a východní Evropě.

V tomto roce se spojila s Milošem Staňkem, úspěšným a respektovaným podnikatelem se společnostmi a investicemi, které zahrnují rezidenční, maloobchodní a volnočasový sektor. Je spoluzakladatelem společnosti Potten&Pannen – Staněk. Na základě zkušeností s akvizicemi jak v retailu, tak v oboru rezidenčních nemovitostí přináší jedinečný pohled a zkušenosti s výstavbou nemovitostí a provozováním maloobchodního řetězce.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...