Radní schválili projekt na vybudování nového dětského hřiště

Rada města Brna podpořila projekt Dětská hřiště v parku Národního odboje při ulici Šelepova. Radní města schválili žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihovýchod na projekt, který je zaměřen na zlepšení technické i estetické úrovně parku, kdy dojde zejména k vybudování kvalitních dětských hřišť. Cílem projektu je změnit současný stav parku tak, aby odpovídal požadavkům na trávení volného času.
Jedná se o revitalizaci plochy o výměře 750 m2. Z toho 100 m2 bude představovat uzavřené hřiště pro menší děti ve věku 3 až 6 let a rozlohu 650 m2 bude mít hřiště otevřené pro větší děti ve věku 6 až 12 let. Mezi hlavní prvky hřiště pro větší děti bude patřit síťová pyramida doplněná houpačkou a provazovými průlezkami. Hřiště pro menší děti budou tvořit dvě oplocená hřiště a houpačka. Na jednom hřišti bude umístěno pískoviště a druhé hřiště bude vybaveno pružinovou houpačkou a pružinovými hopsadly. V rámci projektu je počítáno i s příslušným mobiliářem, lavičkami a velkoplošnými sedacími prvky – dřevěnými hranoly. Po dokončení stavebních prací bude okolní terén srovnán, vyčištěn a bude doset trávník.
Celkové výdaje projektu jsou 4 257 549 Kč včetně 20 % DPH. Dotace bude poskytnuta ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů, tzn. 3 446 132 Kč pro tento projekt, což činí 80,9 % z celkových výdajů projektu.
 

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...