KRÁLOVOPOLSKÁ RIA je po 21 letech na trhu v insolvenci

Brno, 31. července 2017 - KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, společnost v oboru investičního strojírenství na sebe 25. července 2017 podala návrh na insolvenci. Připojila se tak k šikanóznímu návrhu neexistující britské společnosti FORMOSANA LIMITED, před kterým ji český právní systém nedokázal ochránit.

kp ria 1731

30.6. 2017, den před účinností novely Insolvenčního zákona, podala společnost FORMOSANA LIMITED se sídlem ve Velké Británii insolvenční návrh na společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA. Formosana je účastníkem více než 40 dalších insolvenčních návrhů a i v tomto případě koupila starou pohledávku od firmy v konkurzu, jejíž platnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA popírá a soudně napadla. Přestože tato pohledávka není vymahatelná (soud o ní dosud nerozhodl), přestože další údaje uvedené v insolvenčním návrhu byly zjevně lživé (všechny ostatní uváděné pohledávky např. úvěry od Raiffaisenbanky nebo Expobanky označení věřitelé popřeli) a přestože společnost Formosana zanikla k 11. 4. 2017, Krajský soud v Brně ani po téměř čtyřech týdnech nerozhodl o zamítnutí tohoto zjevně neopodstatněného návrhu.

Ve stejný den, kdy byl podán tento šikanózní a neopodstatněný návrh odstoupila společnost Sev.en EC, a.s. od smlouvy na Obnovu dvou bloků v elektrárně Chvaletice, nejvýznamnější běžící zakázky společnosti. Dílo bylo po mechanické stránce prakticky dokončeno, jeden ze dvou bloků již od března dodával elektrickou energii do sítě, na druhém bloku probíhaly poslední čistící operace před uvedením do provozu. Zákazník dosud uhradil jen něco před polovinu ceny díla, která přesahuje 2,5 miliardy Kč a další úhrady odmítá poskytnout.

Tato kombinace reálně způsobila společnosti insolvenční situaci, kdy i přes množství dalších realizovaných projektů není schopna dostát svým závazkům vůči dodavatelům a bankám. Společnost je přesvědčena, že se jedná o krizi likvidity a po doplacení skutečně odvedených prací ze strany Sev.en EC bude schopná uhradit své závazky. Proto připravuje reorganizační plán, který předloží věřitelskému výboru ke schválení. Proti neetickým krokům vůči sobě se bude dále bránit právní cestou.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...