Ohlédnutí za brněnským HSBC Trade Forum

Brno, 31. května 2016 - Z výsledků průzkumu provedeného mezi českými exportéry a importéry na konferenci HSBC Trade Forum v Brně, jejíž hlavním tématem bylo podnikání v Číně, vyplynulo, že české firmy začínají dobře rozumět rozsahu čínských příležitostí. Jihomoravské firmy zjišťují, že velikost čínského trhu, rostoucí střední třída, celková modernizace a rozvoj infrastruktury jsou klíčové trendy formující tyto příležitosti. Zároveň si však uvědomují problémy, které budou muset zvládnout, pokud se rozhodnou těchto příležitostí chopit: hledání spolehlivých obchodních partnerů, ochrana duševního vlastnictví nebo nedostatek znalostí o trhu a kulturní rozdíly.

Trade Forum Brno350

Brněnskou konferenci HSBC Trade Forum zahájili Lukáš Prokeš, zástupce náměstka ministra a ředitel odboru evropského a mezinárodního práva Ministerstva průmyslu a obchodu, a Miloslav Stašek, náměstek pro řízení sekce ekonomicko-provozní Ministerstva zahraničních věcí. Lukáš Prokeš pozval na nadcházející strojírenský veletrh v Brně. „Jeho partnerskou zemí bude Čína, což znamená, že očekáváme vyšší účast čínských firem i oficiálních představitelů", zdůraznil Prokeš.

Stejně jako on, i Miloslav Stašek upozornil na obrovskou příležitost, jakou čínský trh představuje pro české exportéry. Oba řečníci také na úvod zdůraznili rozvíjející se spolupráci mezi oběma resorty. „Došlo k mimořádnému pokroku. Spolupráci se snažíme dále rozšiřovat, usilujeme o zintenzivnění spolupráce s hospodářskou komorou či s Českou rozvojovou agenturou", podotkl Stašek. Tyto kroky mají ulehčit podporu českých exportérů.

Jak Čína posiluje svou pozici světové hospodářské velmoci, tak více zavedených ekonomik, včetně klíčových obchodních partnerů České republiky ztrácí sílu. Země Středu se stává stále důležitější exportní destinací i pro české firmy. To dokládají i oficiální statistiky, které ukazují na více než 5-násobný nárůst vývozu z ČR do Číny v posledním desetiletí. Nicméně podíl Číny na celkovém vývozu z České republiky je stále malý, a to jak v absolutních číslech stejně jako v poměru k dovozu.

"Představte si plně naložené kamiony nebo vlaky přijíždějící na logistické terminály a stejné nákladní automobily nebo vlaky odjíždějící téměř prázdné - to ukazuje poměr, kolik české firmy nakupují od čínských partnerů a kolik jim toho prodají. To se může a mělo by se změnit, a to zejména proto, že české firmy mají bohaté zkušenosti v oblastech, kde má Čína významné potřeby," říká Michael Hordley, generální ředitel pobočky HSBC Bank plc v České republice.

Navzdory nedávným problémům čínská ekonomika pokračuje v silném růstu. V roce 2015 rostl HDP země tempem 6,9 % a je nastaven na průměrnou hodnotu růstu 6,5 % v příštích letech, v souladu s cílem zdvojnásobení úrovně HDP na obyvatele od roku 2010 do roku 2020 popsaného v 13. pětiletém plánu. Podle předpovědi budou hrát klíčovou úlohu při dosahování tohoto cíle inovace. V příštích pěti letech chce Peking, aby průmyslový a technologický sektor přispíval 60 % k novému národnímu růstu. Očekává se, že investice do výzkumu a vývoje dosáhnou 2,5 % HDP (oproti 2,1 % v roce 2015). V centru pozornosti jsou také řešení šetrná k životnímu prostředí vzhledem k mezinárodním závazkům Číny ke snížení emisí a zvýšení spotřeby čisté energie.

"V průběhu doby se čínský růstový model mění z investičně a vývozně orientované ekonomiky směrem k ekonomice tažené domácí spotřebou a službami. To vyžaduje dostatečně vyvinutou infrastrukturu, kterou Čína stále potřebuje rozvíjet. I přesto, že byly provedeny nebo plánovány obrovské investice, poptávka po větší a lepší infrastruktuře nebyla ještě uspokojena, " dodává pan Hordley. Například do konce roku 2020, pokud vše půjde podle plánu, bude mít Čína asi 30,000 km vysokorychlostních železničních tratí spojujících 80 % měst, ve srovnání s 19,000km v letošním roce.

Po vystoupení řečníků následovala panelové diskuse o budoucnosti českého exportu za účasti Radomila Doležala, generálního ředitele agentury CzechTrade, a Moniky Vilhelmové, ředitelky odboru exportního financování a trade finance České exportní banky. Na závěr konference vystoupil s prezentací o postupující internacionalizaci čínské měny (RMB) Filip Koutný, ředitel pro globální trhy české pobočky HSBC Bank plc.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...