Přední nanotechnologické týmy se setkají v Brně

Brněnští vědci pořádají ve čtvrtek 6. května v jihomoravské metropoli setkání předních týmů z České republiky bádajících v oblasti nanotechnologií a nanověd. Chtějí se dohodnout na dalším směřování výzkumu v této oblasti, zjistit, v čem jsou jednotlivé projekty unikátní, jak by mohly spolupracovat, případně co by mohly společně nabídnout firmám. Je to cesta k dalšímu využití miliard získaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Právě výzkum financovaný z těchto zdrojů nyní hýbe Českou republikou. Některé projekty už běží, jiné jsou schválené nebo na schválení čekají. Cílem setkání je tedy zkoordinovat výzkumné aktivity současných i budoucích projektů tak, aby navazovaly a spolupracovaly.

ceit.gif

„Samozřejmě se potkáváme v rámci různých odborných konferencí a seminářů, čteme svoje články, ale zpravidla nenalézáme čas se vzájemně a detailněji informovat o nově vybudovaných nebo připravovaných nanotechnologických laboratořích a infrastrukturách a výzkumných plánech s nimi spojených,“ říká Tomáš Šikola, koordinátor výzkumného programu Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie v centru CEITEC. „Toto setkání organizujeme, abychom dokázali, že to byly správně investované prostředky a že z toho i široká veřejnost bude mít prospěch,“ dodává Šikola.

České odborníky přijede podpořit i jedna z mladých zahraničních kapacit, Pol van Dorpe z IMEC z Belgie. Podělí se s účastníky setkání o zkušenosti prosperujícího výzkumného centra a zejména o novinky a aktuální směry výzkumu v oblasti nanofotoniky.

Nanotechnologie jsou jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících vědních oborů a zejména v Brně mají již silnou pozici. Tu mimo jiné potvrzuje i přítomnost světových firem, což dokládá skutečnost, že právě v těchto dnech jedna z nich oznámila rozšíření výroby.

Projekt CEITEC je instituce, kde se bude provádět výzkum a bude probíhat postgraduální a postdoktorská výuka v různých vědních oborech. Moderní přístrojové vybavení a technologie umožní práci při studiu různých objektů ze živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných úrovních složitosti, počínaje jednotlivými atomy přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až po celé organismy.

Projekt tvoří devět výzkumných programů zaměřených do oblastí: nanotechnologie a mikrotechnologie, pokročilé materiály, pokročilé komunikační a řídící technologie, strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína, neurovědy, molekulární veterinární medicína, biomedicínské technologie.

Na přípravě projektu se podílí Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav přístrojové techniky Akademie Věd, Ústav fyziky materiálů Akademie věd, Výzkumný ústav veterinárního lékařství.

Co nového v medicíně?

Informace o nemocech a léčení, přehledně a srozumitelně, příznaky, nemoci, práva pacientů a poradnu najdete na Hledám-zdraví.cz.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...