Era testuje biometrické podpisy, v budoucnu mají nahradit papírování

Brno, 24. února 2015 - Era testuje na 13 Era finančních centrech po celé republice biometrické podpisy. Klienti si tak mohou otevřít účet a související produkty bez jediného papíru. Celý proces – včetně podpisu – probíhá elektronicky, papír plně nahrazuje obrazovka tabletu, což přináší zkvalitnění a zefektivnění obsluhy klientů a také nezanedbatelné úspory nákladů spojených s tiskem a archivací dokumentů.

biometricky podpis

Během prvních dvou měsíců pilotního provozu bylo touto formou podepsáno přes 2 000 dokumentů, což mimo jiné představuje úsporu přibližně 25 kilogramů papíru.

„V digitalizaci dokumentů a jedinečných biometrických metodách vidíme velký potenciál a této oblasti se dlouhodobě věnujeme. Biometrický podpis přináší klientům větší pohodlí i rychlost. Zkušenosti z praxe ukazují, že při uzavírání smlouvy elektronicky ušetří klient asi třetinu času oproti standardnímu procesu s využitím papírové dokumentace. Dalšími výhodami elektronizace jsou rychlejší a jednodušší práce s dokumenty, nižší výdaje a v neposlední řadě také větší ohleduplnost k životnímu prostředí,“ říká Tomáš Koníček, ředitel platebních produktů a nefinančních služeb Ery a ČSOB.

Je biometrický podpis bezpečný?
Biometrický podpis je transformovaná podoba fyzického podpisu, který je zaznamenán prostřednictvím tlakově citlivé vrstvy tabletu. Kromě samotné grafické podoby obsahuje biometrický podpis také jedinečné informace o dynamice stylu pisatele - tlak, zrychlení, rychlost, doba. Podpis je zašifrován a stává se nedílnou součástí dokumentu.

„Bezpečnost byla pro zavedení celého procesu klíčová. Proto podpis zůstává u daného dokumentu zašifrovaný privátním klíčem. V bance není dokument uchováván na žádném místě v otevřené podobě. K dispozici máme pouze veřejný klíč, který slouží k zamykání dokumentu,“ vysvětluje Tomáš Koníček. Pro odemknutí dokumentu je však třeba privátní klíč, který je uložen u externí autority. Externí autorita smí privátní klíč vydat určenému znalci jen na základě soudního příkazu. Zneužití ze strany banky tedy není možné.

V inovacích je budoucnost
Digitalizace dokumentů i unikátní metody biometrie, které snadno a bezpečně umožní jednoznačnou identifikaci klienta, jsou pro bankovní sektor klíčové. „Možnosti biometrie jsou velmi zajímavé, a protože lidé v ČR jsou novým technologiím stále více otevření, sledujeme trendy a postupně přicházíme se službami, které naši vizi komfortního moderního bankovnictví naplňují. Navíc jim tato služba zaručuje uznatelnost a platnost elektronických dokumentů po dlouhou dobu.,“ dodává Tomáš Vojtíšek, manažer Ery a ČSOB zodpovědný za inovace.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...