Studie MasterCard: Brněnští studenti platí nejnižší poplatky z celé ČR

Brno, 24. října 2013 - Společnost MasterCard v září zveřejnila výsledky 6. ročníku unikátní studie MasterCard česká centra rozvoje, kterou zpracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze.

MMB Mastercard

V letošním roce se experti zaměřili na celkovou socioekonomickou úroveň všech 14 krajů České republiky v souvislosti s vývojem veřejných financí a s analýzou místních poplatků v krajských městech. Ze srovnání socioekonomické situace krajů s rokem 2001 vyplynulo, že situace je ve většině regionů dlouhodobě stabilní.

Jediné výraznější zlepšení zaznamenal Plzeňský kraj, který se v celkovém žebříčku posunul ze sedmé na třetí pozici za hlavní město Prahu a Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj pak skončil ve výsledném socioekonomickém žebříčku na sedmém místě, region nicméně vylepšil svou pozici hned v několika ekonomických a sociálních ukazatelích, například v kategorii regionální hrubý domácí produkt na obyvatele, kde se posunul z pátého na druhé místo. Z hlediska výše místních poplatků se město Brno projevilo jako nejlevnější místo pro život studentů.

„Vysokoškoláci tvoří v Brně nosnou skupinu obyvatel a jsou jistě velkým ekonomickým přínosem pro Brno. Pro srovnání, každý čtvrtý člověk, kterého v Brně potkáte, je student. Město se jim naopak ve spolupráci s brněnskými univerzitami snaží vytvářet takové podmínky, aby se jejich studentský a kariérní život co možná nejvíce usnadnil a zakořenil právě v jihomoravské metropoli. Proto jsem rád, že tento důležitý ukazatel byl ve studii VŠE vyhodnocen pro město Brno velmi příznivě," řekl primátor statutárního města Brna Roman Onderka.

Brno a hodnocení místních poplatků1 v krajských městech

Brno se umístilo velmi dobře v části projektu sledující výši místních poplatků. Nákladovost života v krajském městě odborníci srovnávali z pohledu několika různých skupin obyvatel: seniorů, studentů, rodin a podnikajících osob. Z hlediska studenta je dle poplatků a vodného a stočného nejpříznivějším městem Brno. Výhodné poplatky nabízí město také pro rodiny s malým dítětem a pro seniory. Rodiny s malým dítětem zde platí třetí nejnižší poplatky. Senioři pak čtvrté nejnižší poplatky v republice. Zároveň se ukázalo, že Brno má nejnižší cenu vodného a stočného ze všech krajských měst ČR.

Místní poplatky odvádí obyvatelé přímo městu. Proto bylo v rámci studie hodnoceno, jaké možnosti plateb město nabízí. „Při posuzování hotovostních a bezhotovostních plateb na úřadech jsme v řadě měst narazili na významné administrativní překážky související s platbami kartou. Výsledky studie nás inspirovaly k přípravě systému, který by usnadnil přijímání karet a zvýšil tak komfort občanům a případně také usnadnil související administrativu," uvedl Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.

Socioekonomická úroveň v Jihomoravském kraji

I když Jihomoravský kraj klesl ve sledovaném období o dvě příčky na sedmé místo, vylepšil svou pozici hned v několika ekonomických a sociálních ukazatelích. Lze to doložit na mediánu hrubých mezd, kde se kraj posunul o 7 míst, nebo na regionálním hrubém domácím produktu na obyvatele, kde poskočil o 3 příčky. „Celkový posun Jihomoravského kraje směrem dolů ovlivnila především jeho jižní část. Například Hodonínsko již nějaký čas vykazuje hodnoty míry nezaměstnanosti, které se blíží hodnotám Mostecka nebo Jesenicka. Toto nedokáže kompenzovat ani pozitivní vývoj v krajském městě Brně, které je velmi atraktivní pro investory, jsou zde realizovány nové investice v oblasti výzkumu a vývoje a má stále větší význam v oblasti vzdělávání," uvedl ing. Milan Damborský, Ph.D., zástupce ředitele Střediska regionálních a správních věd Vysoké školy ekonomické, vedoucí zpracovatelského týmu studie MasterCard česká centra rozvoje.

Vývoj veřejných financí

Největší zadlužení na jednoho obyvatele mezi kraji vykazoval v roce 2012 Karlovarský kraj, téměř 7 tisíc korun na osobu (není zařazena Praha). Dluh Olomouckého kraje přesahuje 6 tisíc Kč na 1 obyvatele. Z dalších krajů vykazuje dluh vyšší než 3 tisíce Kč pouze Pardubický kraj s 3 902 Kč a Ústecký s 3 242 Kč na osobu, s výrazným odstupem následují kraje Pardubický a Středočeský. Naopak nulový dluh vykazuje kraj Plzeňský, druhý nejméně zadlužený v přepočtu na obyvatele je kraj Jihočeský. V posledních třech letech má zadlužení vzestupný trend v Karlovarském, Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Trend sestupný zaznamenal pouze Plzeňský a Pardubický kraj. Zadlužení kraje je ovlivněno celoevropským ekonomickým poklesem, který ovlivňuje příjmovou stranu rozpočtu krajů, a také systém čerpání fondů EU, které předpokládají předfinancování projektů.

Více informací o projektu najdete na www.centrarozvoje.cz.


1) Mezi místní poplatky byly zahrnuty: poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tyto místní poplatky byly doplněny o cenu vodného a stočného.

Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2013 (na základě dat ČSÚ a MPSV)


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...