CzechInvest podporuje malé a střední firmy

Brno, 10. června 2013 - Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest podporuje konkurenceschopnost české ekonomiky. Zaměřuje se na podporu malých a středních podniků zejména v oblasti inovací a podnikatelské infrastruktury. Jejím posláním je i získávání zahraničních investic.

CzechInvest 01

Je výhradní organizací, u které lze žádat o investiční pobídky. Podnikatelům pomáhá při rozvoji vztahu se státem a zprostředkovává jim dotační fondy. Své služby a rozvojové programy nabízí CzechInvest přímo v regionu. O činnosti jihomoravské regionální kanceláře CzechInvestu jsme hovořili s její ředitelkou Mgr. Lucií Kuljovskou.

Jak konkrétně pomáháte firmám v jejich rozvoji?

Nejvýznamnější část naší činnosti spočívá v poradenství pro firmy v oblasti získávání dotací z Evropské unie. Díky Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007–2013, který CzechInvest administruje, bylo mezi jihomoravské firmy rozděleno už více jak 5 miliard korun. Současné programové období letos bohužel končí, pilně se však už pracuje na přípravě nového Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V tuto chvíli se naše pozornost zaměřuje na služby pro ty uchazeče o dotaci, které čeká v rámci realizace projektu zpracování výběrového řízení a příprava podkladů pro proplacení peněz z projektu.

CzechInvest-reditelka1. Ředitelka Regionální kanceláře CzechInvestu Mgr. Lucie Kuljovská

Které služby nabízíte firmám při začátku podnikání a které pro jejich další rozvoj?

Podnikatele v jejich začátcích podporuje například projekt CzechEkoSystem. Perspektivním inovativním firmám přispívá na poradenství, díky kterému mohou snáze a efektivněji nastartovat své podnikání. Podporu nabízíme také podnikatelům, kteří své aktivity rozvinou natolik, že jim český trh už „nestačí" a chtějí expandovat do zahraničí. Díky projektu CzechAccelerator 2011–2014 se firmy podívají do vybraných zahraničních podnikatelských inkubátorů, kde mohou získat nové kontakty, strategické či technologické partnery a samozřejmě cenné zkušenosti.

Pro podnikatele organizujeme také řadu bezplatných seminářů. Například únorové Finanční fórum představilo zájemcům o podnikání možnosti financování jejich business plánů. V současnosti se hodně zaměřujeme na oblast lidských zdrojů. Pořádáme tzv. HR meetingy, kde personalisté českých i zahraničních společností diskutují s odborníky na aktuální témata. A zapojili jsme se také do projektu Kariérního centra Masarykovy univerzity s názvem JobAcademy, jehož cílem je pomoci studentům zorientovat se a následně prosadit na trhu práce.

Jak pomáháte investorům při vytipování a realizaci investičních projektů?

Naším cílem je samozřejmě získat investora pro Českou republiku. Současně ale také usilujeme o to, aby zde zůstal a nadále se rozvíjel. Investorům poskytujeme podrobné informace jak o podnikatelském prostředí, tak o konkrétním sektoru i regionálních specifikách. Asistujeme při hledání vhodné lokality a podnikatelské nemovitosti. Zároveň pomáháme při komunikaci s úřady, vysokými školami a dalšími institucemi. O tom, že jižní Morava má co nabídnout, svědčí i fakt, že z celkového počtu 350 nových investičních projektů zprostředkovaných agenturou v roce 2012 sem putovala celá pětina. V regionu tak vznikne téměř 2 000 nových pracovních míst.

CzechInvest-sidlo468Regionální kancelář CzechInvestu v Brně sídlí v CTP Invest. Foto CTP Invest

Můžete podnikatelům pomoci s čerpáním investičních pobídek?

Agentura CzechInvest je v České republice výhradní institucí, u které lze o investiční pobídky žádat. O radu, jak tak učinit, se podnikatel může obrátit přímo na naši kancelář. V loňském roce Česká republika svůj systém investičních pobídek změnila. Aktuálním podmínkám udělování investičních pobídek, praxi s jejich čerpáním i možnostem odečíst výsledky vědy a výzkumu pro průmyslové podniky z daní se budeme věnovat v půlce června na společném semináři s Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Jste srdečně zváni. Všechny potřebné informace o aktuálních službách i akcích naleznete na našich webových stánkách www.czechinvest.org.

Připravila Alena Štěpánková

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...