Návštěvníky veletrhů GO a REGIONTOUR krize od dovolené neodradila

V lednu se na brněnském výstavišti konaly tradiční veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR. Agentura Ipsos Tambor realizovala mezi návštěvníky veletrhů průzkum týkající se plánů na letošní dovolenou. V roce 2010 plánuje vyrazit na dovolenou 91 % návštěvníků veletrhů – 43 % do zahraničí, 25 % v tuzemsku a 23 % jak do zahraničí, tak v tuzemsku. Ze zahraničních destinací plánují návštěvníci nejčastěji jet do Itálie (19 % ), Chorvatska (16 %) či Řecka (13 %), oblíbenými lokalitami jsou také Rakousko (9 %) a Španělsko (9 %). Z tuzemských regionů je nejoblíbenější Jihočeský kraj (28 %).
Nejpreferovanějším termínem pro dovolenou je léto – a to jak pro zahraniční (72 %), tak pro tuzemskou dovolenou (75 %). Zatímco tuzemskou dovolenou si všichni lidé budou prakticky zařizovat sami, organizaci zahraniční dovolené svěří nejčastěji cestovní kanceláři (70 %), pouze třetina plánuje vlastní zajištění zahraniční dovolené.
Návštěvníci veletrhů počítají s výraznější investicí do zahraniční dovolené i v době dopadající krize. 30 % návštěvníků je připraveno utratit 20-30 tis. Kč, 20 % za svoji dovolenou utratí částku ve výši 30-50 tis. Kč a desetina návštěvníků dokonce více než 50 tis. Kč. Plánovaná průměrná útrata za zahraniční dovolenou je 27 300 Kč, za tuzemskou dovolenou je útrata výrazně nižší, 11 400 Kč. Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že v důsledku ekonomické krize plánuje 51 % populace v roce 2010 omezit výdaje spojené s cestováním a dovolenou. Plány veletržních návštěvníků na dovolenou ale ukazují, že se na veletrzích GO a REGIONTOUR sešli opravdoví fanoušci cestování, neboť 90 % návštěvníků se chystá jet na dovolenou a ani probíhající krize jim jejich plány nedokázala změnit.

go.gif