Rada schválila dotační program pro začínající podnikatele

Rada Jihomoravského kraje ve čtvrtek 25. března schválila dotační program kraje pro začínající podnikatele na rok 2010, jehož cílem je rozvíjet podnikatelské prostředí na území regionu, podpořit drobné podnikatele v počáteční fázi podnikání a tím zvýšit míru zaměstnanosti obyvatelstva v kraji.
Dotační program je určen pro drobné začínající podnikatele – fyzické osoby, které splní všechny požadavky programu, mimo jiné nemají ke dni podání žádosti o dotaci žádné nesplacené závazky vůči Jihomoravskému kraji a jiným územním samosprávným celkům, ani daňové a podobné nedoplatky a byly úřadem práce vyřazeny z evidence uchazečů o zaměstnání v roce podání žádosti nebo v roce předchozím a absolvovaly rekvalifikační kurz pro začínající podnikatele.
Na dotační program je v rozpočtu odboru regionálního rozvoje jihomoravského krajského úřadu vyčleněna částka ve výši 3,7 milionu korun. Maximální výše dotace na jeden projekt činí osmdesát tisíc korun, ale u žadatelů, jejichž celková doba zaměstnání v pracovním poměru v roce podání žádosti o dotaci dosáhne 25 let, nebo u žadatelů majících trvalé bydliště v regionu se soustředěnou podporou státu, činí maximální výše dotace na jeden projekt sto tisíc korun. K regionům se soustředěnou podporou státu patří území okresů Hodonín, Znojmo a Blansko a územní obvody obcí s rozšířenou působností Bučovice a Mikulov.
Částka 3,7 milionu není konečná, kraj je připraven ji zvýšit v případě velkého zájmu žadatelů.V loňském roce se totiž sešly žádosti v objemu pěti milionů korun. „Kraj chce i letos, po dohodě s hospodářskými komorami, přispět k tomu, aby drobní podnikatelé měli možnost startovat se základní podporou od Jihomoravského kraje. Usilujeme tak o částečné řešení současné vysoké nezaměstnanosti podporou lidí, kteří mají zájem řešit svoji situaci po ztrátě zaměstnání samostatnou výdělečnou činností,“ řekl hejtman a dodal, že kraj tento dotační program pravidelně konzultuje jak s úřady práce, tak s hospodářskými komorami.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...