Gumoasfalt snižuje hluk na brněnských silnicích

Brno, 19. listopadu 2012 - Dopravní zatížení ve městech se neustále zvyšuje, a silničáři jsou tak nuceni hledat efektivnější řešení, jak zvýšit životnost enormně zatížených komunikací a zároveň jak minimalizovat vzrůstající hluk způsobený dopravou. Řešením by mohl být nový typ asfaltového povrchu s příměsí pryžového granulátu, lidově nazývaný gumoasfalt. Ten si získává stále více příznivců i v Brně.

gumoasfalt-P5100005

Gumoasfalt je asfaltové pojivo složené ze silničního asfaltu a pryžového granulátu a vyrábí se ve speciálním míchacím zařízení. Toto pojivo je ve srovnání s ostatními asfalty pružnější, a jak prokazují výsledky zkoušek v laboratořích, má delší životnost a vyšší odolnost vůči nízkým i vysokým teplotám. Gumoasfalty lze použít v téměř všech typech asfaltových směsí a jejich pokládka se provádí finišery obdobně jako pokládky jiných asfaltových vrstev. „U nás jde o mladou technologii, ale nepochybně s velkou budoucností. V zahraničí je běžně používaná ve Spojených státech, Švédsku či Německu. Hlavní výhody gumoasfaltových povrchů vozovek můžeme rozdělit do tří oblastí: bezpečnost silničního provozu, ekologie – zejména nižší hlučnost – a ekonomika,“ říká profesor Jan Kudrna, který se vývojem technologie výroby a hodnocením přínosů zabývá s týmem vědců z Vysokého učení technického v Brně.

Nižší hluk, vyšší bezpečnost

Obyvatelé v okolí frekventovaných silnic zřejmě nejvíce ocení, že nový gumoasfaltový povrch snižuje dopravní hluk. Ve srovnání se starými a porušenými asfaltovými povrchy dosahují gumoasfaltové drenážní koberce snížení hluku až o 9 dB, navíc pohlcují i okolní hluk. A co je nejzajímavější, gumoasfaltové povrchy omezují hluk zejména ve frekvencích nad 1 000 Hz, na které je lidský sluch nejcitlivější. „ Měření hlučnosti prokázalo, že gumoasfalt je tišší a navíc pro lidské ucho příjemnější. Vlastnosti gumoasfaltu však přispívají nejen ke snížení hlukové zátěže v okolí frekventovaných silnic, ale mají vliv také na větší bezpečnost silničního provozu,“ vysvětlil Kudrna.

gumoasfalt-Zidenice-SvatoplukovaŽidenice, Svatoplukova

Díky své vyšší přilnavosti zkracují gumoasfalty brzdnou dráhu a snižují riziko smyku. Zabraňují také vytváření kolejí ve stopách vozidel a u gumoasfaltových drenážních koberců (vodopropustných) se pak za deště nevytváří na silnicích kaluže a vodní clona za auty, která je pro každého řidiče velice nepříjemná. Díky své pružnosti snižují gumoasfalty vznik trhlin ve vozovkách. Tím, že dochází k pomalejšímu stárnutí gumoasfaltu, se prodlužuje doba životnosti obrusných vrstev s vyšší mezerovitostí. A díky použití menší tloušťky gumoasfaltové obrusné vrstvy je ve finále výstavba a oprava vozovek levnější.

Gumoasfalt v Brně

V Brně je v současnosti položen gumoasfaltový povrch na šesti místech. První úsek, kde byl před dvěma lety gumoasfalt vyzkoušen, je na ulici Otakara Ševčíka, která je součástí velkého městského okruhu u „výpadovky“ na Olomouc. V současnosti již řidiči jezdí po gumoasfaltovém povrchu také před brněnskými tunely Dobrovského, na městském okruhu v Židenicích, na Kolišti, na ulici Veslařská u vozovny trolejbusů a v Obřanech.

gumoasfalt-veslarskaVeslařská

„Všechny úseky, kde je nyní použit gumoasfalt, se podařilo realizovat díky spolupráci a ochotě investorů a zhotovitelů. První výsledky měření jsou velice povzbudivé a věřím, že hlavně obyvatelé v okolí těchto frekventovaných silnic změnu ocení. I nadále však budeme vyhodnocovat vlastnosti a parametry gumoasfaltových povrchů, tak abychom tuto technologii mohli neustále zlepšovat,“ říká Kudrna.

Vyšlo v Brno Business & Style


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...