Ředitelé Českých center letos míří do Brna

Brno, 28. srpna 2012 - Ve dnech 3. a 4. září se v Brně uskuteční setkání ředitelů Českých center. Špičkoví manažeři, kteří působí ve více než dvaceti evropských a mimoevropských městech stráví dva dny v Brně. Hlavním posláním Českých center – agentury Ministerstva zahraničních věcí, je šíření dobrého jména a české kultury v zahraničí.

Ruce-podane-02.pg

Skutečnost, že se dvoudenní setkání odehraje v této významné moravské metropoli představuje zároveň mimořádnou příležitost představit unikátní památky tohoto města s možností přesahů další spolupráce se zahraničím.

Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věci ČR zřízenou pro celkovou propagaci ČR v zahraničí. Síť zahraničních zastoupení Českých center je aktivním nástrojem zahraniční politiky České republiky v oblasti veřejné diplomacie. Propojují prezentaci v oblasti kultury, podpory vnějších ekonomických vztahů a cestovního ruchu. Zajišťují informační servis o ČR. Síť Českých center tvoří k 31. 12. 2012 ústředí, jednadvacet zahraničních poboček a České centrum Praha.

Současným generálním ředitelem Českých center je Michael W. Pospíšil.  Jednotliví ředitelé působí v následujících zemích: Monika Štěpánová (Berlín), Jana Buriánová (Bratislava), Kristina Prunerová (Brusel), Michal Černý (Budapešť), René Kubášek (Bukurešť), Zuzana Jürgens (Mnichov a Düsseldorf), Hana Schenk (Haag), Dagmar Ostřasnká (Kyjev), Ladislav Pflimpfl (Londýn), Věra Zátopková (Madrid), Václav Šedý (Milán), Dana Brabcová (České centrum Moskva), Miloš Jaro (Český dům Moskva), Pavla Niklová (New  York), Jolana Součková (Praha), Martin J. Bonhard  (Paříž), Kateřina Churtajeva (Sofie), Marcela Straková (Stockholm), David Stecher (Tel Aviv), Petr Holý (Tokio), Pavla Foglová (Varšava), Martin Krafl (Vídeň).

Kromě navazování a prohlubování kolegiálních kontaktů je hlavním cílem jednotlivých setkání vzájemná výměna zkušeností, koordinování reakcí na zásadní problémy v oboru, snaha jejich řešení vzájemnou spoluprací a jednotným vystupováním a navazování konkrétní spolupráce při výstavních a jiných projektech.

Setkání ředitelů začíná v pondělí  3. 9. 2012 prohlídkou vily Tugendhat.  Následuje oběd se zástupci města, Jihomoravského kraje, Hospodářské komory a  Veletrhy Brno. Poté se otevírá pracovní seminář. V úterý 4. 9. 2012 ředitelé odjíždějí do Prahy, kde bude zasedání, v celkové délce trvání sedm dní, pokračovat.  Nejedná se o žádné ad-hoc setkání ale o pravidelné, každoroční pracovní konference.   

V průběhu let se podařilo vytvořit síť zahraničních kontaktů na úrovni nejvyššího managementu galerií, společností, firem, díky kterým je  možno představovat zahraniční veřejnosti  výběr nejvýznamnějších kulturních počinů. Pravidelná setkání ředitelů Českých center představují i nástroj  k řešení jednotlivých problematik. Jedná se o koncepční vytvoření prostoru pro spolupráci vlastních členů.

Česká centra jsou  významným aktérem, který je schopný v mnoha oblastech kultury a vědy jednat nezávisle a postupně vytváří vlastní strukturu, která umožňuje realizaci řady společných významných projektů s mezinárodním přesahem.

(red)


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...