Regionální TOP Centrum podnikatelek v Brně

Brno, 4. dubna 2012 - Dne 21. 2. 2012 proběhlo v hotelu Continental slavnostní otevření RegionálníhoTOP Centra podnikatelek v Brně. Brněnské Regionální TOP Centrum bylo založeno jako další pobočka TOP Centra podnikatelek v Praze, která je dceřiným sdružením Občianskeho združenia TOP Centrum Podnikateliek (OZ TCP) v Bratislavě. Akce probíhala pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky a za přítomnosti významných osob a čestných hostů, mezi nimiž nechyběly zástupkyně města Brna zastupitelka Irena Matonohová, starostka MČ Brno-sever Sabina Tomíšková nebo děkanka PF VUT Anna Putnová.

podnikatelky-01

TOP Centrum Podnikateliek bylo založeno v roce 2001 jako nezávislá organizace sdružující podnikatelky a ženy z podnikatelského prostředí bez ohledu na jejich politickou příslušnost, náboženství, národnost nebo rasu. OZ TCP spolupracuje s dalšími organizacemi, například s Moravskou asociací podnikatelek a manažerek, Fórem žen ČR či s Klubem žen při České manažerské asociaci.

podnikatelky-02Ing. Dagmar Jelínková, ml. - tajemnice RTCP Brno,
PhDr. Elvíra Chadimová, prezidentka OZ TCP a TCP ČR

Úzká spolupráce probíhá i na mezinárodní úrovni s německým sdružením Fórum Evropa, s celoněmeckým svazem podnikatelek VdU, s italskou obchodní komorou v Udine, bulharským Svazem podnikatelek a také se Světovou asociací podnikatelek. Spolupráce s výše uvedenými organizacemi se promítla do řady společných projektů, z nichž lze jmenovat mezinárodní workshop Správné metody a postupy v ženském podnikaní na regionální, národní a evropské úrovni nebo mezinárodní konferenci Žena – tvůrčí osobnost 3. tisíciletí. Pro rozvoj spolupráce evropských svazů podnikatelek a manažerek vznikla v roce 2011 při OZ TCP také nová platforma, a to Mezinárodní klub podnikatelek a manažerek, ve kterém se členkami správní rady staly kolegyně z České republiky, Itálie a Německa.

podnikatelky-03Ing. Dagmar Jelínková a Kateřina Jará, návrhářka

Cílem TOP Centra Podnikatelek je podpora žen při jejich vstupu do podnikání, budování networkingu, výměna zkušeností, organizování mezinárodních konferencí, odborných seminářů, workshopů a spolupráce při odstraňovaní disproporcí na trhu práce. Neméně důležitou aktivitou, kterou se OZ TCP zabývá, je poradenství, které na klubových střetnutích nebo osobně poskytují odbornice z různých oblastí, například právničky, daňové poradkyně, odbornice z oblasti marketingu, prodeje a dalších oblastí souvisících s podnikáním. Stále narůstající poptávka po těchto službách je pozitivním signálem, že zájem o ekonomickou nezávislost žen narůstá. Pro následující období stojí OZ TCP před řadou úloh, které mají za cíl podpořit ženy – kandidátky v jejich odhodlanosti a vytrvalosti usilovat o místo ve vrcholovém managementu nebo si založit vlastní business. Svým celkovým snažením tak OZ TCP směřuje k prolomení kulturních a společenských stereotypů nahlížení na ženu a její úlohu v současném světě.

podnikatelky-04

Věra Zadražilová Lenka Pavlacká

Slavnostní otevření Regionálního TOP Centra podnikatelek zahájila ng. Dagmar Jelínková, ředitelka TOP Centra podnikatelek Brno, která účastnicím představila nově otevřené centrum a účel jeho založení. Následovalo vystoupení PhDr. Elvíry Chadimové, prezidentky OZ TCP a TCP ČR, která představila poslání a vize TOP Centra podnikatelek jako celku. Zmínila významné aktivity minulých let a také mezinárodní spolupráci se sdruženími podobného zaměření. Na mezinárodní spolupráci navázala Dagmar Steinmetz, generální tajemnice Worlds Association of Women Entrepreneurs( FCEM), která informovala o aktivitách této asociace a propojení s OZ TCP. Poté se slova ujala Dagmar Matějíčková, viceprezidentka TCP ČR, a zmínila mimo jiné hlavní plánovanou aktivitu TOP Centra podnikatelek ČR v Praze, VIII. Konferenci Den česko-slovenských podnikatelek, jež se uskuteční v květnu 2012 v Brně.

podnikatelky-05

Dana Králová     Iva Zlatušková Dagmar Jelínková

Celý blok uzavřela svou prezentací Ing. Dagmar Jelínková ml., tajemnice Regionálního TOP Centra podnikatelek v Brně, a představila projekt RTCP Brno z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který bude zaměřen na podporu začínajících podnikatelek. Po informačně bohatém bloku se účastnice přesunuly do nově otevřených prostor Cohiba Clubu Conti, kde společně vyslechly impozantní vystoupení sopranistky Markéty Mátlové, která zazpívala árii z opery La Traviata, píseň z muzikálu Cats a další pěvecká čísla. Krásnou tečkou za večerem byla módní přehlídka návrhářky Kateřiny Jaré, která představila kolekci modelů pro business, volný čas a party. V roli modelek se netradičně představily podnikatelky návrhářky, které tak účastnicím večera dovolily nahlédnout do svého šatníku.

Regionální TOP Centrum podnikatelek v Brně
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: 777 553 358

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...