Titul Nottingham Trent University získáte i v Brně

Brno, 17. května 2012 - Vysoké učení technické v Brně otevřelo před 4 lety velmi atraktivní postgraduální studijní program MSc. in Business and Informatics. Pro zájemce je to prakticky jediná možnost, jak získat mezinárodně uznávaný titul MSc. (Master of Science) v oblasti IT technologií od vysoce ceněné The Nottingham Trent University z Velké Británie, a to na území ČR.

vut-01

V posledních letech se i u nás zvedla nová vlna zájmu o cílená postgraduální studia dálkovou nebo kombinovanou formou, a i proto vysoké školy rozšířily nabídku studijních programů ve spolupráci se zahraničními univerzitami. K těm nejatraktivnějším patří studijní programy v oboru infomačních a komunikačních technologií – ICT. Struktury programů jednotlivých škol jsou si podobné a je pouze na uchazeči o studium, zda si vybere školu v Praze, Brně či Ostravě. Na VUT v Brně, Fakultě podnikatelské, však přišli s takovým programem, který nemá v ČR obdoby. „V průběhu let jsme zjistili, kde je mezera na trhu. Cílem studijního oboru je získání zkušeností a dovedností v oblasti nasazování a využívání moderních informačních a komunikačních technologií k podpoře vrcholového managementu. Na jedné straně jsou tu firmy plné specialistů ve svém oboru, například ve strojírenství, a na straně druhé jsou společnosti zabývající se ICT. Lidé z určitého oboru většinou netuší, co současné ICT všechno umí a do jaké míry by jim mohly usnadnit jejich práci. Specialisté z oblasti ICT zase netuší specifické potřeby toho kterého oboru, tudíž mnohdy nedokážou své systémy dokonale optimalizovat tak, aby do detailu vyhovovaly zadavateli, který je u nich objednává. Proto vznikl u nás na VUT studijní program MSc. in Business and Informatics, který by měl výrazně vylepšit rozhled a zkušenosti v oblastech špičkových moderních ICT manažerům firem a podniků z různých oblastí lidské činnosti", uvedl na vysvětlenou ředitel Ústavu informatiky Fakulty podnikatelské Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Jde tedy o studijní program, který v sobě unikátně kloubí ekonomiku a ICT a měl by sloužit k podpoře vrcholového managementu. Každý úspěšný absolvent navíc získá mezinárodně uznávaný akreditovaný akademický titul MSc. Titul, který je ekvivalentem českého magisterského titulu Ing.

 

vut-02

Program je rozdělen na čtyři semestry

Studium je realizováno Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně a jako takové probíhá na půdě fakulty v areálu VUT v Brně. Forma studia je kombinovaná; jedná se jak o studium prezenční, tak distanční. Studium trvá dva roky a celé včetně závěrečné práce probíhá v českém jazyce. Studijní program je rozdělen na čtyři semestry a každý semestr obsahuje pět předmětů. Každému předmětu je věnováno patnáct vyučovacích hodin. V reálu to vypadá tak, že prezenční část studia zabere tři víkendy v semestru. Vyučující používají ve studijním programu takové vyučovací metody a nástroje, které zohledňují a podporují distanční formu studia. Studenti mají navíc všechny studijní materiály dostupné na intraportále fakulty a v průběhu studia dostávají k dispozici pro studijní účely přístup ke všem serverovým a vývojovým softwarům společnosti Microsoft. Zřejmě nejatraktivnějšími předměty studia budou pro spoustu uchazečů risk management, management bezpečnosti ICT, management informačních systémů, projektový management a business inteligence. Studijní program nabízí posílení znalostí a dovedností v problematice při implementaci a provozu moderních informačních a komunikačních technologií v ekonomických a řídících procesech podniku pod vedením zkušených vysokoškolských učitelů VUT v Brně a významných odborníků z praxe.

Jaké jsou podmínky studia?

Vstupní podmínky jsou prakticky stejné jako u jiných postgraduálních oborů, či programů. Všichni uchazeči musí mít zdárně dokončené vysokoškolské vzdělání prvního stupně, tedy musí být držiteli minimálně titulu Bc. Každého takového zájemce o studium pak čeká přijímací řízení formou testu ze všeobecných znalostí (především ICT) a anglického jazyka. Zájemci se nemusí bát ani problémů s ubytováním a stravováním. To je k dispozici přímo v areálu vysokoškolských kolejí VUT pod Palackého vrchem. Cena celého studia pro zájemce v roce 2012 byla stanovena na 112 500 Kč bez DPH. Školné lze odečíst z daňově uznatelného základu. Na to, jaké jsou výhody titulu MSc., který získá každý úspěšný absolvent, jsme se zeptali opět ředitele Ústavu informatiky fakulty podnikatelské Ing. Jiřího Kříže, Ph.D.: „ Jeho nespornou výhodou je uznání, které má ve všech vyspělých státech. Po celou dobu studia jsou totiž posluchači tohoto programu zapsáni ke studiu na The Nottingham Trent University, od níž získala Fakulta podnikatelská VUT v Brně akreditaci pro tento studijní program. Studenti mají možnost absolvovat vše v ČR a v českém jazyce včetně obhajoby závěrečné práce, avšak pyšnit se budou diplomem i titulem z Nottinghamu, což může být pro spoustu lidí velmi atraktivní nabídka."

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...