Královopolská RIA staví elektrárnu pro ZOH v Soči

Brno, 8. dubna 2012 - Brněnská strojírenská společnost Královopolská RIA, a. s., je projekčně-dodavatelská firma orientovaná na dodávky technologických celků pro energetiku, vodohospodářství, chemii a petrochemii. Do roku 2000 byla součástí konglomerátu bývalé Královopolské, a. s., a v současnosti patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím firmám nejen v našem regionu. O rozvoji Královopolské RIA jsme si povídali s jejím generálním ředitelem Ctiradem Nečasem.

ria-01x

Významně jste se podíleli na dodávkách pro jaderné i klasické elektrárny v tuzemsku i v zahraničí. Kde všude jste pracovali?

ria-01V oblasti jaderné energetiky jsme se účastnili výstavby všech jaderných elektráren v bývalém Československu. Týkalo se to Jaslovských Bohunic 1 a 2, Dukovan, Mochovců 1 a Temelína. Aktuálně pracujeme na dostavbě slovenských Mochovců 2 a máme také zkušenosti s dodávkou technické dokumentace pro kanadskou jadernou elektrárnu Bruce Power. Kromě budování nových bloků se významně podílíme také na údržbě a modernizacích obou českých jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. V oblasti klasické energetiky pracujeme na projektu takzvaných retrofitů uhelných elektráren skupiny ČEZ, který zabezpečí fungování modernizovaných elektráren v Tušimicích, Ledvicích a Prunéřově po dobu dalších minimálně 20 let. Společně s tímto programem běží také výstavba největšího paroplynového zdroje v České republice, elektrárny Počerady, kde má KP RIA na starosti modernizaci chemické úpravny vody, dobudování čistírny odpadních vod a výstavbu vysokotlaké přípojky zemního plynu.

Získali jste unikátní zakázku na stavbu plynové elektrárny, která má zajistit energii pro Zimní olympijské hry v Soči 2014. Jak se vám to podařilo?

Podobné zakázky jsou souběhem tvrdé dlouhodobé práce a zároveň náhody. Informaci o této zakázce obdržel v minulém roce předseda dozorčí rady Roman Němec, který také vedl první jednání s ruskou stranou. Po nalezení vzájemné důvěry již mohly být prodiskutovány podmínky celého projektu a první fáze vyjednávání byla zakončena podpisem smlouvy při příležitosti návštěvy prezidenta Ruské federace Dmitrije Medvěděva v Praze na konci minulého roku.

ria-02

Nyní ve vaší firmě pracuje na 200 pracovníků. Budete rozšiřovat počet zaměstnanců, a pokud ano, z jakého oboru?

Dlouhodobě rozšiřujeme počty našich projektantů, v rámci zakázky v Soči budeme také přijímat pracovníky do oddělení nákupu a realizace. Velkou výhodou potencionálních uchazečů bude zkušenost z ruského prostředí. Celkově plánujeme přijmout asi 20 nových zaměstnanců.

O práci v Rusku u nás panují hluboko zakořeněné představy. Existují tam nějaká specifika, nebo vše funguje hladce?

Úvodní jednání trvají na naše poměry velmi dlouho, ale pokud obě strany najdou společnou řeč, potom již vzniká trvalé partnerství na dlouhou dobu. Je nutné počítat s delší dobou na vyřizování všemožných povolení, ale jinak již Rusko není příliš složitější než jiné zahraniční destinace. Kromě toho je nutné konstatovat, že projekty spojené se ZOH 2014 v Soči mají jasnou prioritu na všech úrovních ruských úřadů.

Předáte elektrárnu po dokončení ruské obsluze, nebo se ještě nějak budete podílet na jejím provozu?

Součástí kontraktu je také standardní zkušební provoz, ale po jeho uplynutí předáme elektrárnu do rukou ruského provozovatele.

ria-03Pohled na jadernou elektrárnu Dukovany

Olympijské hry patří k nejsledovanějším událostem na celé planetě a výpadek energie by byl fatální. Může se něco takového stát?

Nechci nic zakřiknout, ale byl bych velmi nerad účasten jakýchkoliv komplikací v rámci tak významné sportovní a společenské akce, jakou jsou zimní olympijské hry. Ruská strana každopádně disponuje i alternativním scénářem pro případ, že by nastal problém se zásobováním Soči a okolí elektrickou energií.

Kromě energetických dodávek realizujete po celé republice i vodohospodářská zařízení. Které dodávky řadíte k těm nejdůležitějším?

Aktuálně je naším nejvýznamnějším českým projektem modernizace čistíren odpadních vod v Chebu a Mariánských Lázních, kam dodáváme technologie v objemu téměř čtvrt miliardy korun. Ale tou nejvýznamnější vodohospodářskou akcí je rozšíření čistírny průmyslových odpadních vod v Duslu Šala na Slovensku. V tomto projektu působíme v roli generálního dodavatele a celkový objem dodávek je přes 300 miliónů korun, které investor plánuje utratit do konce letošního roku.

Rozhovor připravila Alena Štěpánková

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...